ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 3 (64)Судова фармація: використання цільової нанотерапіЇ у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я
Назва статтi Судова фармація: використання цільової нанотерапіЇ у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 3 (64) Сторінки 62-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя З позиції судової фармації вивчено перспективність використання нанотехнологій при проведенні медико- фармацевтичної корекції наркозалежних хворих, які скоюють злочини. Наведено напрями застосування нанотехнологій в нанотерапії наркохворих: молекулярні нанотехнології, полімерні наночастки, ліпосоми, фулерени, дендримери, гідрогелі та наномушлі.
Ключовi слова судова фармація, нанотерапія, наркохворі (злочинці), адиктивні розлади здоров’я
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Кетанов як засіб замісної терапії в системі лікування хворих на наркоманію і токсикоманію / В. О. Шаповалова, І. К. Сосін, В. В. Шаповалов, Г. М. Вишар // Клінічна фармація: 10 років в Україні: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — Х., 2003. — С. 41.
2. Лекарственные средства в наркопсихофармакологии ; под ред. В. А. Шаповаловой, В. В. Шаповалова. — Харьков: Прапор, 2002. —592 с.
3. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и наркологии ; под ред. В. А. Шаповаловой, П. В. Волошина, А. В. Стефанова, И. М. Трахтенберга, В. В. Шаповалова. —Харьков: Факт, 2003. —784 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 64 — ТОМ 18, ВИП. 3 (64) — 2010 НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
4. Пат. 30189 Україна, МПК (2006) А 61 К 31/00 А 61 № 5/067 (2007.01). Спосіб комплексної протирецидивної терапії в ремісійному періоді при опіоїдній залежності / Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф., Шапо ва ло ва В. О. та ін. // Опубл. 11.02.08, Бюл. № 3. — 8 с.
5. Пат. 30702 Україна, МПК А61К 31/00 А61N 1/02. Спосіб ком- бінованого лікування тютюнової залежності / І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв, В. О. Шаповалова та ін. // Опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. — 9 с. 6. Сосин И. К. Электрохимическая детоксикация в комплексе средств и методов купирования неотложной наркопатологии / И. К. Сосин // Архив психиатрии. — Т. 9. — № 3. — 2003. — С. 144—148.
7. Экстремальная аэрокриотерапия депрессивных состояний в наркологической клинике / [Сосин И. К., Осипов А. А., Антонова Е. А., Друзь О. В.] // Проблемы криобиологии. — 2005. — Т. 15, № 3. — С. 467—470.
8. Сосин И. К. Лазерные программы и карбамазепин в комп- лексной коррекции наркогенно обусловленных депрессивных рас- стройств / Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы юбил. 20-й Междунар. конф., 8—11 октября 2003 г. — 2003. — 75 с.
9. Сосин И. К. Наркология / Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. — Харьков: Коллегиум, 2005. — 800 с.
10. Фармацевтический анализ лекарственных средств ; под общ. ред. В. А. Шаповаловой. — Харьков: ИМП Рубикон, 1995. — C. 334.
11. Фармацевтическое право в наркологии ; под ред. В. А. Шаповаловой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Харьков: Факт, 2004. — 800 с.
12. Чекман І. Нанонаука та нанотехнології: цільова медикаментозна нанотерапія / І. Чекман, Л. Добровольський, Є. Радванська // Вісник фармакології та фармації. — 2010. — № 3. — С. 2—9.
13. Шаповалов В. В. (мл.) Судова фармація, судова наркологія: метод оцінки схильності до психічних та поведінкових розладів здоров’я внаслідок зловживання психоактивними речовинами / Шаповалов В. В. (мл.), Лінський І. В. // Фармацевтичний журнал. — 2010. — № 1. — С. 36—42.
14. Шаповалов В. В. (мл.). Судово-фармацевтичні дослідження обігу особливо небезпечних наркотичних засобів у світлі національної без- пеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» / В. В. Шаповалов. — Х., 2009. — 23 с.
15. Шаповалов В. В. (мл.). Організаційно-правові підходи до використання нанотехнологій у фармакокорекції адиктивних розладів здоров’я / В. В. Шаповалов (мл.) // Довженківські читання: матеріали XI Укр. наук.-практ. конф., 12—13 квітня 2010 р. — Х., 2010. — С. 121.
16. Allen T. M. Drug delivery systems: Entering the mainstream / Allen T. M., Cullis P. R. // Science. — 2004. — Vol. 303. — P. 1818—1822.
17. Binnig G. Atomic force microscope / Binnig G., Quate C. // Phys. Rev. Lett. — 1986. — Vol. 56. — P. 930—933.
18. Boas U. Dendrimers in drug research / Boas U., Heegaard P. // Chem. Soc. Rev. — 2004. Vol. 33. — P. 43—63.
19. Cao J. Nanoparticles with Raman spectroscopic fingerprints for DNT and RNA detection / Cao J., Yin R., Mirkin C. // Science. — 1998. — Vol. 281. — P. 2017—2020.
20. Desai M. The macroparticles in Caco-2 cells in size dependent / Desai M., Labhasetwar V., Valter E. // Pharm. Res. — 1997. — Vol. 14. — P. 1568—1573.
21. Drexler K. Unbounding the future: the nanotechnology revolution / Drexler K., Peterson C., Pergamic G. — New York: William Morrow Quill Books, 1991. — P. 28—48.
22. Drexler K. E. Engines of creation: the coming era in nanotechnology / K. E. Drexler. — New York: Anchor Press, 1986. — P. 144—147.
23. Dugan L. L. Carboxyfullerenes as neuroprotective agents / Dugan L. L., Turetsky D. M. // Proc. Natl. Acad. Science. USA. — 1997. — Vol. 94. — P. 9434—9439.
24. Frecitas R. A. Nanomedicine / R. A. Frecitas. — Austin: Landes Bioscience, 1999. — Vol. 1. — P. 330—360.
25. Diacyllipid-polymer micelles as nanocarriers for poorly soluble anticancer drugs / [Gao Z., Lucyanov A., Singhal A., Torchilin V.] // Nano Lett. — 2002. — Vol. 2. — P. 979—982.
26. Grimm J. Novel nanosensors for rapid analysis of telomerase activity / Grimm J., Perez J., Josephson L. // Cancer Res. — 2004. — Vol. 64. — P. 639—643.
27. Harris J. M. Effect of regulation on pharmaceuticals / Harris J. M., Chess R. B. // Nat. Res. Drug Disc. — 2003. — Vol. 2. — P. 214—221.
28. Heller J. Gastrointestinal persorption and tissue distribution of differently sized colloidal gold nanoparticles / Heller J., Albrecht R. // J. Pharm. Science. — 2001. — Vol. 90. — P. 1927—1936.
29. Hood J. Tumor regression by targeted gene delivery to the neovasculature / Hood J., Bernarski M., Frausto R. // Science. — 2002. — Vol. 296. — P. 2404—2407.
30. Huwyler J. Brain drug delivery of small molecules using immunoliposomes / Huwyler J., Wu D., Pardridge W. // Proc. Natl. Acad. Science USA. — 1996. — Vol. 193. — P. 14164—14169.
31. Ibrahim N. Phase I and pharmacokinetic study of ABI-007, a cremophor-free, protein-stabilized nanoparticle formation of paclitaxel / Ibrahim N., Desai N., Legha K. // Clin. Cancer Res. — 2002. — Vol. 8. — P. 1038—1044.
32. Ibrahim N. Multicenter phase II trial of ABI-007 an albumin-bound paclitaxel, in women with metastatic breast cancer / Ibrahim N., Samuels B., Doval D. // J. Clin. oncol. — 2005. — Vol. 23. — P. 6019—6026. 33. Kastin A. The obstacle of the blood-brain/blood spinal cord barrier / Kastin A., Akerstrom V., Walter E. // Mol. Brain. Res. — 2003. — Vol. 114. — P. 168—171.
34. Konig K. Nanodissection of human chromosomes with nearinfrared femtosecond laser pulses / Konig K., Riemann I., Fritzsche W. // Optics Lett. — 2001. — Vol. 26. — P. 819—821.
35. Kroto H. C-60 buckminsterfullerene / Kroto H., Heath Y., O’Brien S. // Nature. — 1985. — Vol. 318. — P. 162—163.
36. Maeda H. Tumor vascular permeability and the EPR effect in macromolecular therapeutics / Maeda H., Wu J., Sawa T. // J. Control Release. — 2000. — Vol. 65. — P. 271—284.
37. Northfelt D. Doxorubicin encapsulated in liposomes containing surface-bound polyethylene glycol: pharmacokinetics tumor localization and safety in patients with AIDS-related Kaposi’s Sarcoma / Northfelt D., Martin F., Worcing P. // J. Clin. pharmacol. — 1996. — Vol. 36. — P. 55—63.
38. O’Neal D. P. Photo-termal tumor ablation in mice using near infrared-absorbing nanoparticles / O’Neal D. P., Hirsch L. R., Halas N. Y. // Cancer Lett. — 2004. — Vol. 209. — P. 171—174.
39. Philip D. Self-assembly in natural and unnatural systems / Philip D., Stoddard J. // Angew Chem. — 1996. — Vol. 35. — P. 1154—1196.
40. Remedia «Zdorovye Narodu» / [Shapovalova V. A., Shapo va lov V. V., Mikhailov V. S., Chayka L. A.] : Under Edition V. A. Shapo va lova. — Kharkov: Rider, 1999. — 200 p.
41. Shapovalova V. A. Study book with working journal for auditorium and outside of the auditorium work on the «Pharmacy» specialty for the «Pharmaceutical legislation» discipline / Shapovalova V. A., Shapo valov V. V., Shapovalov V. V. (Jr.). — Kharkov, 2008. — 21 p.
42. Soppimath K. S. Biodegradable polymeric nanoparticles as drug delivery devices / Soppimath K. S., Aminabhavi T. M., Kulkarni A. R. // J. Control Release. — 2001. — Vol. 70. — P. 1—20.
43. Stoimenov P. K. Metal oxide nanoparticles as bactericidal agents / Stoimenov P. K., Klinger R. L., Marchin G. L. // Langmuir. — 2002. — Vol. 18. — P. 6679—6686.
44. The curriculum (ECTS) for the subject «Legislation in pharmacy» for specialty 8.110201 «Pharmacy» / [V. A. Shapovalova, V. V. Shapovalov (jn.), V. V. Shapovalov, A. S. Abrosimov]. — Kharkov, 2009. — 11 p. 45. Thomas M. Conjugation to gold nanoparticles enhances polyethylenimine’s transfer of plasmin DNA into mammalian cells / Thomas M., Klibanov A. // Proc. Natl. Acad. Science USA. — 2003. — Vol. 100. — P. 9138—9143.
46. Zhu Z. Molecular dynamics study of the connection between flap closing and binding of fullerene-based inhibitors of the HIV- protease / Zhu Z., Schuster D., Tuckerman M. // Biochemistry. — 2003. — Vol. 42. — P. 9434—9439.