ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Вплив замісної терапії препаратами «Еднок» та «Метадол» на когнітивну сферу хворих на опійну залежність
Назва статтi Вплив замісної терапії препаратами «Еднок» та «Метадол» на когнітивну сферу хворих на опійну залежність
Автори Вербенко Вікторія Анатоліївна
Філіппова Е. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 91-96
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.33 Індекс ББК -
Анотацiя З застосуванням нейропсихологічного методу й опитувальника Q-LES-Q обстежено 5 груп пацієнтів: 1 — що одержують замісну терапію бупренорфином, 2 — що одержують замісну терапію метадоном, 3 — наркозалежні в ремісії, 4 — особи, що продовжують наркотизацію опіатами кустарного виготовлення, 5 — контрольна група здорових осіб (усього 59 чоловік). В усіх пацієнтів з опіоїдної залежністю виявлені ознаки ураження серединних мозкових структур, обох тім'яно-потиличних ділянок і лівої лобової долі, що не зникають при багаторічній ремісії. Найбільше яскраво ці порушення, особливо ознаки ураження лівої лобової долі, виражені при прийомі вуличних опіатів і частково коригуються прийомом препаратів замісної терапії. З препаратів для замісної терапії найбільш сприятливий вплив на когнітивну сферу і якість життя хворих робить бупренорфин, наближаючи низку показників психічних функцій до рівня здорових досліджуваних.
Ключовi слова наркоманія опійна, нейропсихологічне дослідження, органічне ураження головного мозку, замісна терапія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Баулина, М. Е. Нейропсихологический анализ состояния высших психических функций у больных героиновой наркоманией / М. Е. Баулина // Вопросы наркологии. — 2002. — № 1. — С. 57—61.
2. Филиппова, Е. В. Когнитивные расстройства при опийной наркомании / Е. В. Филиппова // Таврический журнал психиа- трии. — 2009. — № 3. — С. 116—120.
3. Kivisaari, R. Opioid dependence: Brain structure and function: a magnetic resonance imaging, neuropsychological, and electromagnetic study / R. Kivisaari : автореф. дис. — University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Radiology BioMag laboratorio, HUS. — 25.01.2008 г.
4. Cognitive function during early abstinence from opioid dependence: a comparison to age, gender, and verbal intelligence matched controls / [Rapeli P., Kivisaari R., Autti T., et al.] // BMS Psychiatry. — 2006. — Feb 24. — P. 6—9.
5. Zacny, J. P. A Review of the Effects of Opioids on Psychomotor and Cognitive Functioning in Humans / J. P. Zacny // Exp. Clinic Psychopharmacol. — 1995, 3:432—466
6. Performance differences between addicts and non-addicts / [Rothenberg S., Schottenfeld S., Meyer R. E. et al.] // Psychopharmacology (Berl). — 1977, 52: 299—306.
7. Methadone vs. buprenorphine/naloxone during early opioid substitution treatment: a naturalistic comparison of cognitive performance relative to healthy controls / [Rapeli P., Fabritius C., Alho H. et al.:] // BMC Clinical Pharmacology. — 2007, 7: 5.
8. Neuropsychological functioning of opiate-dependent patients: a nonrandomized comparison of patients preferring either buprenorphine or methadone maintenance treatment / [Loeber S., Kniest A., Diehl A. et al.] // Am. J. Drug Alcohol Abuse. — 2008;34(5):584—93.
9. Cognitive functioning during methadone and buprenorphine treatment: results of a randomized clinical trial / [Soyka M., Lieb M., Kagerer S.. et al.] // J. Clin. Psychopharmacol. — 2008 Dec; 28(6): 699—703.
10. Neuropsychological functioning in opiate-dependent subjects receiving and following methadone maintenance treatment / [Prosser J., Cohen L. J., Steinfeld M. et al.] // Drug Alcohol Depend. — 2006 October 1; 84(3): 240—247.
11. Нейропсихологическая диагностика. Под ред. проф. Е. Д. Хом ской. — 2007. — М. — Ин-т общегуманитарных иссле- дований. — 1—2 т.
12. Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire: a new measure / [Endicott J., Nee J., Harrison W. et al.] // Psychopharmacol. Bull. — 1993; 29: 321—26.