ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Порівняльний аналіз результатів тримісячної сенсибілізуючої терапії дисульфірамом та ціанамідом (Колме)
Назва статтi Порівняльний аналіз результатів тримісячної сенсибілізуючої терапії дисульфірамом та ціанамідом (Колме)
Автори Артемчук Кирило Анатолійович
Мінко Олександр Іванович
Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Самойлова Олена Степанівна
Голощапов В.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 81-91
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.44.13-08 Індекс ББК -
Анотацiя У статті подано порівняльний аналіз результатів комплексного лікування пацієнтів, залежних від алкоголю, ціанамідом (Колме) і дисульфірамом. Встановлено, що використання ціанаміду на 38,25 % (p < 0,05) прискорює редукцію патологічного потягу до алкоголю, за рахунок пригнічення його вегетативного компоненту. Показано, що при лікуванні ціанамідом рівний з дисульфірамом аверсивний ефект настає при вживанні більших (в 1,35—1,73 рази) доз алкоголю, що забезпечує більшу терапевтичну широту препарату і в 2,6 рази (p < 0,05) кращий, ніж у дисульфіраму, комплаєнс. Встановлено, що аверсивна ефективність ціанаміду (за критерієм сумарної кількості «нетверезих днів» и «днів поза терапевтичною програмою») в 1,50 рази вища (p < 0,05), ніж у дисульфіраму. При цьому, у пацієнтів, що одержували ціанамід, були достовірно (p < 0,05) вищі, ніж у пацієнтів, що одержували дисульфірам, показники самооцінки: фізичного благополуччя (на 17,77 %), працездатності (на 18,46 %), можливості самореалізації (на 17,68 %) та якості життя у цілому (на 5,69 %). Зроблено висновок про те, що ціанамід (Колме) — ефективний и безпечний засіб проти- рецидивної терапії пацієнтів, залежних від алкоголю.
Ключовi слова алкоголізм, протирецидивна терапія, ціанамід (Колме), дисульфірам, ефективність, безпека.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охо- рони здоров'я в Україні за 2006 рік. Збірник МОЗ. — Київ, 2007.
2. The World Health Report 2002: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://www.who.int/whr/2002/en/whr2002_ annex14_16.pdf
3. Ерышев, О. Ф. Алкогольная зависимость. Формирование, течение, противорецидивная терапия / Ерышев О. Ф., Рыбакова Т. Г., Шабанов П. И. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002. — 192 с.
4. Руководство по наркологии [под. ред. Н. Н. Иванца]. Т. 2. — М.: ИД Медпрактика-М, 2002. — 504 с.
5. Swift, R. M. Лекарственная терапия алкогольной зависимости / R. M. Swift // Журнал Обзор современной психиатрии. Вып. 3 (11), 2001. — С. 61—70.
6. Azrin N. H. et al. Alcoholism treatment by disulfiram and community reinforcement therapy // J. Behavior. Ther. Experim. Psychiat. — 1982; 13: 105—12.
7. Mokasa, H. Clinical study on the anti-alcoholic action of Cyanamide (I) / H. Mokasa // The Journal of the Kurume Medical Association. — 1959: 22, 1632.
8. Mokasa, H. Clinical study on the anti-alcoholic action of Cyanamide (II / H. Mokasa // Clinical Psychiatry. — 1960: 2, 23.
9. Mokasa, H. Studies on the physiological anti alcoholic effects of Cyanamide and its clinical application / H. Mokasa // Psychiatr. Neurol. Jap. — 1962: 64, 469.
10. Чуркин А. А. Краткое руководство по использованию МКБ- 10 в психиатрии и наркологии / А. А. Чуркин, А. Н. Мартюшов. — М.: Триада-Х, 2002. — 232 с.
11. Минко, А. И. Наркология / А. И. Минко, И. В. Линский. — М.: Эксмо, 2004. — 736 с.
12. Чередниченко, Н. В. Количественная оценка структуры и динамики патологического влечения к алкоголю у больных алкоголизмом / Н. В. Чередниченко, В. Б. Альтшулер // Вопросы наркологии. — 1992. — № 3—4. — С. 14—17.
13. Пишель, В. Я. Стандартный инструментарий для скриниро- вания, диагностики депрессии, оценки эффективности лечения / В. Я. Пишель, Ю. А. Блажевич // Архів психіатрії. — 2001. — № 4(27). — С.93—96.
14. Hamilton, M. A rating scale for depression / M. Hamilton // J. of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. — 1960. — № 23. — Р. 56—62.
15. Validization an efficient quality life index / [Mezzich Juan E., Cohen Neal, Liu Jason et al.]: Abstracts XI World Congress Psychiatry "Psychiatry on New Thresholds". — Hamburg, Germany, 6—11 August 1999. — P. 427—428.
16. Камышников, В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике (В 2 т.) / В. С. Камышников. — Мн.: Беларусь, 2000. — 495 с. (Т. 1) и 463 с. (Т. 2).
17. Флетчер, Р. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. — М..: Медиа Сфера, 1998. — 345 с.
18. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. — Киев: Моріон, 2000. — 320 с. 19. Гублер, Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов / Е. В. Гублер. — М.: Медицина, 1978. — 294 с.