ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Особливості порушень вищих психічних функцій у хворих на енцефалопатії з емоційними розладами
Назва статтi Особливості порушень вищих психічних функцій у хворих на енцефалопатії з емоційними розладами
Автори Сухоруков Віктор Іванович
Привалова Наталія Миколаївна
Сербіненко І.А.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 44-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-08:616.85-039:612.014.447 Індекс ББК -
Анотацiя Було показано, що у частини хворих на енцефалопатії з емоційними розладами виявляються порушення довільної регуляції психічної діяльності та поведінки, що зумовлені дисфункцією вищих регуляторних систем мозку: розлади аналізу і синтезу значущої внутрішньої та зовнішньої інформації, зниження цілеспрямованості їх діяльності, порушення критичності. Наявність цих порушень може дещо нівелювати розлади тривожно-депресивного характеру, але посилює поведінкову дезадаптацію хворих.
Ключовi слова енцефалопатії, емоційні розлади, довільна регуляція психічної діяльності та поведінки.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин, П. В. и др. Нарушения некоторых психических функций у больных дисциркуляторной энцефалопатией, обуслов- ленной гипертонической болезнью и атеросклерозом // Врачебное дело. — 1989, № 7. — С. 77—80.
2. Павлова, Ю. М. Нейропсихологическая диагностика ран- ней интеллектуальной недостаточности и деменции при дисциркуляторной энцефалопатии / Ю. М. Павлова // «Лурия и пси- хология ХХІ века». 2-я Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. Р. Лурия: Тезисы сообщений; под ред. Т. В. Ахути ной и др. — Москва, 24—27 сентября 2002 г. — М., 2002. — С. 106.
3. Шестопалова, Л. Ф. Нейропсихология доинсультовых форм сосудистых заболеваний головного мозга / Л. Ф. Шестопалова. — Там же. — С. 159.
4. Привалова, Н. Н. Нейропсихологическая оценка динами- ческих характеристик асимметрии процессов регуляции психической деятельности у лиц с минимальной мозговой дисфункцией / Н. Н. Привалова // Психологический журнал. — 2001. — Т. 22, № 6. — С. 92—98.
5. Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология / Н. К. Корса- ко ва, Л. И. Московичюте. — М., 1988. — 89 с.
6. Лурия, А. Р. Функции лобных долей мозга / А. Р. Лурия, Е. Д. Хомская. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 251 с.
7. Хомская, Е. Д. Мозг и эмоции / Е. Д. Хомская, Н. Я. Батова. — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 180 с. 8. Доброхотова, Т. А. Функциональная асимметрия человека / Т. А. Доброхотова, Н. Н. Брагина. — М., 1981.
9. Привалова, Н. Н. Структура и динамика нейропсихологи- ческих синдромов у больных с сотрясением головного мозга / Н. Н. Привалова. В кн.: Нейропсихология сегодня; под ред. Е. Д. Хомской. — М., 1995. — С. 133—149.
10. Тарабрина, Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина. — СПб.: Питер, 2001. — 268 с.