ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Особливості імунного статусу у чоловіків та жінок при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу
Назва статтi Особливості імунного статусу у чоловіків та жінок при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу
Автори Левченко Ірина Леонідівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 20-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-55.1-055.2-036.87:612.017.1 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчені гендерні різниці показників імунного статусу у пацієнтів з рецидивуючим перебігом розсіяного склерозу в рецидивах та ремісіях. Показано, що імунний дисбаланс має різну структуру в осіб різної статі та характеризується у жінок вираженою активацією гуморальної ланки імунітету, як в рецидивах, так і в ремісіях, з послабленням гальмів- ного контролю з боку клітинного імунітету в рецидивах. У чоловіків імунна відповідь характеризується дисбалансом не тільки гуморального, але й клітинного імунітету на тлі стійкої імуносупресії, що обумовлена зниженням рівня Т-хелперів та В-лімфоцитів.
Ключовi слова розсіяний склероз, рецидивуючий тип перебігу, гендерні різниці, імунний статус.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Hohlpeld, R. Immunological update on MS / R. Hohlpeld, H. Wekerle // Сur opin. Neurol. — 2001. — V. 14. — P. 299—304.
2. Дзюба, А. Н. Показатели клеточного иммунитета у больных рассеянным склерозом / Дзюба А. Н., Фролов В. М., Гайдаш И. С. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — Т. 92. — Вып. 2. — 1992. — С. 12—14.
3. Чекнев, С. Б. Патогенез РС: иммуностимуляция или имму- нодефицит / С. Б. Чекнев // Иммунология. — 1994. — № 2. — С. 9—17.
4. Крыжановский, Г. Н. Нейро иммуно патология / Крыжанов- ский Г. Н., Магаева С. В., Макаров С. В. — М., 1997. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 18, ВИП. 2 (63) — 2010 23 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
5. Биохимические механизмы нарушения нейроиммунного взаимодействия при рассеянном склерозе / [Бархатова В. П., Завалишин И. А., Хайдаров Б. Т. и др.] // Журнал неврологии и пси- хиатрии им. С. С. Корсакова. — 2000. — № 11. — С. 42—47.
6. Сравнительный клинико-иммуннохимический анализ ремит- тирующего и вторично-прогрессирующего течения рассеянного склероза / [Гусев Е. И., Беляева И. А., Чехонин В. П. и др.] // Там же. — 2000. — № 6: — С. 51—57.
7. Ремиттирующий и прогредиентный рассеянный склероз: иммуннопатогенетические различия / [Бисага Г. Н., Калинина Н. М., Акимова С. Б. Давыдова Н., И.]. В кн.: Медико-социальные аспекты рассеянного склероза. — СПб.: Лики России, 2001. — С. 17—21.
8. Лисяный, Н. И. Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза / Н. И. Лисяный. — Киев, 2003. — 251 с.
9. Коляда, Т. І. Порівняльна характеристика імунного статусу при різних типах перебігу розсіяного склерозу / Коляда Т. І., Волошина Н. П., Негреба Т. В. // Український вісник психоневрології. — 2004. — Т. 12, вип. 2 (39). — С. 88—94.
10. Гендерные особенности преморбидного анамнеза и дебютов при рецидивирующем течении рассеянного склероза / [Волошина Н. П., Негреба Т. В., Терещенко Л. П. и др.] // Там само. — 2010. — Т. 18, вип. 1 (62). — С. 5—9.