ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Організаційно-правові і моральні аспекти вивчення проблеми поширеності наркоманії (на прикладі канабісу) в сучасному суспільстві у світлі духовної спадщини православної церкви
Назва статтi Організаційно-правові і моральні аспекти вивчення проблеми поширеності наркоманії (на прикладі канабісу) в сучасному суспільстві у світлі духовної спадщини православної церкви
Автори Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Негрецький С. М. (Ієромонах Симеон)
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 97-101
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.212.7:616.89-008.441.33:633.7 Індекс ББК -
Анотацiя Встановлена важливість причинного зв’язку між рівнем соціально-економічної та медико-фармацевтичної допомоги, доступністю всіх категорій населення до психоактивних речовин, духовністю і правовою культурою громадян та криміногенною обстановкою у державі.
Ключовi слова наркоманія, соціально-економічна допомога, медико-фармацевтична допомога, духовність, правова культура, психоактивні речовини.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Апокалипсис мелкого греха. — К.: Издание Киево-Печерской Лавры, 2009.
2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М., 1998.
3. Иеромонах Анатолий (Берестов). Возвращение в жизнь / Духовные основы наркомании. Наркомания и право. — Изд- во Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, 2009. — С. 6—28.
4. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р. // Тестовые задания для контроля знаний по вопросам фармацевтического права, фармацевтического законодательства и доказательной фар- мации: уч. пособие ; под ред. В. А. Шаповаловой, В. В. Шаповалова, А. В. Данилюка. — [6-е изд.]. — Х., 2007. — С. 157—188.
5. Лекарственные средства в наркопсихофармакологии ; под ред. В. А. Шаповаловой, В. В. Шаповалова. — Х.: Прапор, 2002. — 592 с.
6. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и нарко- логии ; под ред. В. А. Шаповаловой, П. В. Волошина, А. В. Стефанова, И. М. Трахтенберга, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2003.—784 с.
7. Наркотики и наркомания: информационный листок православного медико-просветительского центра «Жизнь» № 21 ; под ред. Березниковой Л. В. — М., 2001. — С. 3—6.
8. Невярович В. К. Почему же так плохо лечатся пьянство и наркомания / Исцеление словом. — Изд-во Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, 2001. — С. 98.
9. Свящ. Валентин Жохов. Этические проблемы отечественной наркологии: Материалы Х Междунар. образоват. Рождеств. чтений (направление 9: православие и медицина; секция: церковь и проблемы современной медицины) ; отв. ред. д-р филос. наук, проф. Силуянова И. В. — М., 2003. — С. 91—115.
10. Силуянова И. В. Антропология болезни. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — С. 11—12.
11. Социальная концепция Русской Православной Церкви. — М.: Даниловский благовестник, 2001. — С. 136—137.
12. Фармацевтическое право в наркологии ; под ред. В. А. Шаповаловой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2004. — 800 с.
13. Фармацевтичне право і доказова фармація в системі правовідносин держава — закон — виробник — оптовик — менеджер — лікар — пацієнт — провізор — ліки — контролюючі та правоохоронні органи: матеріали наук.-практ. конф. (16 листопада 2007 р., м. Харків) ; за ред. В. О. Шаповалової, В. П. Черниха, В. В. Шаповалова та ін. — Х., 2007. — 276 с.
14. Фармацевтичне право та доказова фармація в Україні (присвяче на пам’яті проф. І. Т. Депешко): матеріали наук.-практ. конф. (14—15 листопада 2008 р., м. Харків) ; за ред. В. О. Шаповало- вої, В. В. Шаповалова, В. В. Шаповалова (мол.) та ін. — Х., 2008. — 288 с.
15. Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико- фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина»: ма- теріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. (20—21 листопада 2009 р., м. Харків) ; за ред. В. О. Шаповалової, В. В. Шаповалова, В. В. Шаповалова (мол.). — Х., 2009. — 240 с.