ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Когнітивні показники дітей після наркозу кетаміном з пропофолом
Назва статтi Когнітивні показники дітей після наркозу кетаміном з пропофолом
Автори Фесенко У.А.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 104-106
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-089.5-035.82: 616.831]-053.2 Індекс ББК -
Анотацiя У статті показаний позитивний вплив пірацетаму на когнітивні функції дітей після перенесеного наркозу на основі кетаміну з пропофолом. В експериментальній групі (62 дитини, які отримували церебропротекцію пірацетамом) об’єм пам'яті, темп сенсомоторних реакцій та продуктивність розумової праці були значно кращими, ніж в контрольній групі (40 дітей без церебропротекції).
Ключовi слова когнітивні функції, анестезія, діти, пірацетам.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Шнайдер, Н. А. Новый взгляд на проблему послеоперационной когнитивной дисфункции / Н. А. Шнайдер // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2008. — № 5—6. — С. 64—68.
2. Early exposure to common anesthetic agents causes widespread neurodegeneration in the developing rat brain and persistent learning deficits / [Jevtovic-Todorovic V., Hartman R. E., Izumi Y., et al.] // J. Neuroscience. — 2003; 23 (3): 876—82.
3. Хижняк, А. А. Вплив кетамінового наркозу і анестезії на основі пропофолу на когнітивні функції дітей після щелепнолицевих операцій / А. А. Хижняк, У. А. Фесенко // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. (2). — С. 106—108.
4. Фесенко У. А. Пат. № 20260 А61К 9/00. Спосіб профілактики післяопераційних когнітивних дисфункцій — Заявл. № u200608080 від 18.07.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.
5. Блейхер, В. М. Патопсихологическая диагностика / В. М. Блей- хер, И. В. Крук. — Киев: Здоров'я, 1986. — 280 с.
6. Егоров, В. М. Сравнительная характеристика психо повреждающего действия общей анестезии на основе фторотана и кетамина после операций на лице у детей с врожденными расщелинами лица и неба / Егоров В. М., Вербук А. М., Вербук В. М. // Анестезиол. и реаниматол. — 1996; (6): 31—3.
7. Perouansky, M. Neurotoxicity of general anesthetics / M. Perouansky, H. C. Hemmings // Anesthesiology. — 2009. — Vol. 111, № 6. — P. 1365—1371.
8. Vlessides, M. No brain effects seen from anesthesia for newborn heart surgery. Study highlights data gap between animals and humans for neurotoxicity of anesthesia / M. Vlessides // Clinical anesthesiology. — 2007. — Vol. 11. — Р. 11—33.
9. Early exposure to anesthesia and learning disabilities in a population-based birth cohort / [Wilder R. T., Flick R. P., Sprung J. et al.] // Anesthesiology. — 2009. — Vol. 110. — P. 796—804.
10. Губіна-Вакулік, Г. І. Морфологічна оцінка дії кетаміну та нейропротективних властивостей пірацетаму та сульфату магнію на нейрони гіпокампа у щурів / Г. І. Губіна-Вакулік, У. А. Фесенко, В. В. М'ясоєдов // Український морфологічний альманах. — 2009, Т. 7, № 4. — С. 29—34.