ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Деякі нейропсихологічні кореляти органічної патології головного мозку
Назва статтi Деякі нейропсихологічні кореляти органічної патології головного мозку
Автори Гончаров В. Є.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 9-12
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.892+616.895]-079.4:159.9.072.5:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя У дослідженні взяли участь 30 хворих на органічні розлади головного мозку. Оцінку клінічного стану проводили за шкалою PANSS. Вивчали нейропсихологічні особливості за допомогою батареї психодіагностичних тестів. В підсумку наведені головні клінічні та патопсихологічні ознаки патології головного мозку: наглядно-дієвий рівень мислення, неврівноваженість та виснажливість уваги, загальне інтелектуально-мнестичне зниження, формування егоцентричної позиції з загостренням специфічних ознак особистості, зниження здатності критично оцінювати свій стан та можливості.
Ключовi слова органічна патологія, нейропсихологія, клінічний стан.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Блейхер, В. М. Патопсихологическая диагностика / В. М. Блейхер, И. В. Крук. — Киев: Здоров’я, 1986. — 279 с.
2. Вассерман, Л. И. Методы нейропсихологической диагностики / Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. — СПб.: Стройлеспечать, 1997. — 303 с.
3. Гройсман, А. Л. Медицинская психология / А. Л. Гройсман. — М.: Магистр, 1998. — 360 с.
4. Зейгарник, Б. В. Патопсихология / Б. В. Зейгарник. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1986. — 285 с.
5. Психиатрия: Национальное руководство ; под ред. Ю. А. Александровского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 992 с.