ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 4 (61)Застосування Нейровітану в комплексній терапії хворих на помірний депресивний епізод
Назва статтi Застосування Нейровітану в комплексній терапії хворих на помірний депресивний епізод
Автори Марута Наталія Олександрівна
Явдак Ірина Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 4 (61) Сторінки 27-34
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616. 895. 4:615. 2. 14 Індекс ББК -
Анотацiя З метою оцінки терапевтичної ефективності препарату Нейровітан у комплексній терапії хворих на помірний депресивний епізод проведено обстеження 60 пацієнтів. Показано, що 12-тижневий курс лікування з додатковим застосуванням препарату Нейровітан у більшості пацієнтів викликає зменшення вираженості астенічного компонента депресії і, як наслідок — вираженості основних клінічних проявів. Нейровітан є ефективним і безпечним лікарським засобом, підсилює антидепресивний ефект основної терапії і може бути рекомендований для застосування в комплексному лікуванні хворих на депресії.
Ключовi слова депресивний епізод, лікування, Нейровітан.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Ветроградова, О. П. Депрессия как общемедицинская проблема / О. П. Ветроградова // Медицина для всех. — 1997. — № 2. — С. 2—9.
2. Гуляев, Д. В. Депрессия как глобальная проблема здравоохранения / Д. В. Гуляев // Нейрон-ревю: Журнал клинических нейронаук. — 2007, — № 2, — С. 2—3.
3. Дробижев, М. Ю. Депрессия как общемедицинская проблема / М. Ю. Дробижев // Психиатрия и психофармакология. — 2006. — Т. 11. — № 2.
4. Критерий качества жизни в психиатрической практике / Н. О. Марута, Т. В. Панько, И. А. Явдак [и соавт.] — Харьков: Арсис, ЛТД, 2004. — 24 с.
5. Масштаб неврологических и психиатрических проблем в последнем десятилетии ХХ века и тенденции их будущего развития в свете статистико-эпидемиологических данных ВОЗ : Отчет о состоянии здравоохранения в мире, 1997 год // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1999. — Т. 99. — № 9. — С. 46—47.
6. Минутко В. Л. Депрессия / В. Л. Минутко. — М.: ГЭОТАР- Медиа, 2006. — 320 с.
7. Напрєєнко, О. К. Депресії та тривога в загальномедичній практиці (соціальні діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти / О. К. Напрєєнко // Вісник психіатрії та психофармотерапії. — 2002. — № 1. — С. 7—12.
8. Орловская, Д. Д. Психиатрия в ХХІ веке / Д. Д. Орловская, Н. М. Жариков, А. С. Тиганов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — Т. 102. — № 6. — 2002. — С. 9—14.
9. Александровский, Ю. А. Психиатрия и психофармакотерапия / Ю. А. Александровский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2003. — 427 с.
10. Чабан, О. С. Лечение депрессии: новые взгляды на старые проблемы / О. С. Чабан // Нейрон-ревю: Журнал клинических нейронаук. — 2007. — № 2. — С. 4—26.
11. Луцкий, И. С. Роль витаминов группы В в клинической практике / И. С. Луцкий // Международный неврологический журнал. — 2007. — № 2 (12). — С. 115—122.
12. Nakano M. Clinical Experience with Neurovitan / M. Nakano // Department of Internal Medicine, Takaoka City Hospital, Japan.