ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 4 (61)Порівняння ефективності та безпеки нового гідролізата мозку в гострому періоді ішемічного інсульту
Назва статтi Порівняння ефективності та безпеки нового гідролізата мозку в гострому періоді ішемічного інсульту
Автори Євтушенко С. К.
Симонян В. А.
Сергієнко А.В.
Охмуш В.А.
Олексеєв О.О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 4 (61) Сторінки 9-14
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1-08 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено клінічно-інструментальне дослідження по оцінюванню дії гідролізата мозку — препарату Церегін виробництва фірми «Белмедпрепарати» (Беларусь) — у хворих у гостро- му періоді ішемічного інсульту. Дію препарату порівнювали з препаратом Церебролізин фірми «Ебеве» (Швейцарія). Було сформовано 2 групи хворих. Діагноз гострого інсульту у хворих підтверджено клінічно та інструментально із залученням методів нейровізуалізації та ультразвукової сонографії судин голови. До лабораторних досліджень окрім стандартних за- лучалися визначення концентрації білка S-100, матриксної металопротеїнази MMP-9 та інтерлейкіна-8. Хворим призначено комплексну терапію, яка включала гідролізати головного мозку, судинні, антиагрегантні препарати. За результатами роботи зроблено висновки, про те що використання препарату Церегін у гострому періоді ішемічного інсульту співвідноситься за ефективністю та безпекою у застосуванні з дією препарату Церебролізин, і може бути рекомендовано до застосування у розчині для ін’єкцій у добовій дозі 10 мл внутрішньовенно в комплексі інтенсивної терапії гострого періоду ішемічного інсульту як «нейропротекторний» засіб.
Ключовi слова гідролізати мозку, церегін, церебролізин, гострий ішемічний інсульт.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гусев, Е. И. Ишемия головного мозга / Е. И. Гусев, В. И. Скворцова. — М.: Медицина, 2001.
2. Гомазков, О. А. Нейропептиды и ростовые факторы мозга: Информ.-справ. изд. / О. А. Гомазков. — М., 2002.
3. Громова, О. А. Мультимодальный эффект Церебролизина против воинствующего редукционизма / О. А. Громова, И. Ю. Торшин // Газета Новости медицины и фармации / Неврология и психиатрия. — (277) 2009.
4. Громова, О. А. Церебролизин: анализ фундаментальных и клинических исследований / О. А. Громова, Е. В. Гупало, И. Ю. Торшин // РСЦ ИМ ЮНЕСКО: Информ.-справ. изд. — М., 2008. — 124 с.
5. Бурчинский, С. Г. Новые возможности нейропротекции / С. Г. Бурчинский // Международный неврологический журнал. — 2006. — № 4. — С. 153—158.
6. Нейропротекция: Возможности терапии ишемического инсульта на основе доказательной медицины // Здоров’я України. — 2005, № 17 (126). — С. 2—3.
7. Биохимические маркеры в диагностике ишемии головного мозга / А. А. Скоромец, С. А. Дамбинова, М. М. Дьяконов, О. К. Гранстрем [и соавт.] // Международный неврологический журнал. — 2009 № 5. (27). — С. 15—19.
8. Черній, В. І. Сучасні аспекти розвитку нейронаук і актуальні проблеми неврології / В. І. Черній, С. К. Євтушенко // Там же. — С. 7—14.
9. Neuroprotective treatment with cerebrolysin in patients with acute stroke: a randomized controlled trial / G. Ladurner; P. Kalvach; H. Moessler, and Cerebrolysin Study Group. // J. Neural Transmission. — 2005. — 112, 3. — Р. 415—428. Epub 2004. Dec 7.
10. Neoplastic cells in the cerebrospinal fluid in intravascular lymphomatosis / Postler, E., Ossege, L. M., Pleger, B., Muller, K. M. & Malin, J. P. // Journal of Neurology. — 1997 № 247. — С. 656–658.