ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 4 (61)Неуважність, гіперактивність і імпульсивність як чинники академічної неуспішності у школярів
Назва статтi Неуважність, гіперактивність і імпульсивність як чинники академічної неуспішності у школярів
Автори Марценковська Інна Іванівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 4 (61) Сторінки 34-38
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.47//.48: 37.042.2 Індекс ББК -
Анотацiя Метою цього дослідження було вивчення поширеності порушень уваги, активності й імпульсивності у школярів. Також вивчалася академічна успішність учнів з різними підтипами розладу з дефіцитом уваги/гіперактивністю (РДУГ), опозиційно- демонстративного (ОПДР) і антисоціального (АСР) розладів. Було обстежено 646 дітей шкільного віку: 482 (218 хлопчиків, 264 дівчинки), що навчаються в загальноосвітній школі (ЗОШ) і 164 школяри (120 хлопчиків, 44 дівчинки), що навчаються у спеціальній школі (СПШ) для дітей з проблемами шкільної адаптації без розумової відсталості. Обстеження включало: 1) скринінг батьків за допомогою «Списку дитячих симпто- мів» і «Контрольного переліку проявів дитячої поведінки»; 2) скринінг вчителів за допомогою «Шкали Вандербільта» Було встановлено, що РДВГ у київських школярів спостерігається частіше, ніж в Європі і США: в 12,2 % дітей в ЗОШ і в 27,4 % у СПШ. Встановлено гендерні відмінності: накопичення в СПШ хлопчиків з РДУГ з гіперактивністю й імпульсивністю (РДУГ-Г/І) і дівчаток з РДВГ з неуважністю (РДВГ-Н). 31,7 % школярів з РДУГ мали коморбідний ОПДР, 39,4 % — АСР. В багатьох учнів з РДУГ були коморбідні розлади шкільних навичок. Розлади розвит- ку шкільних навичок (письмо, читання, рахування) і рухових функцій, передусім дрібної моторики спостерігаються у дітей з РДУГ в 3—5 разів частіше, ніж зазвичай. У дітей з РДУГ-Г/І, разом з академічними проблемами, мали місце важчі, ніж у ді- тей з РДУГ-Н і без РДУГ, порушення шкільної адаптації. Робиться висновок, що загальноосвітні школи погано інтегрують дітей з РДУГ. Спеціальні школи створюють кращі умови для інтеграції дітей з РДУГ, що приводить до накопичення в них хлопчиків з гіперактивністю й імпульсивністю.
Ключовi слова неуважність, гіперактивність, імпульсивність, розлади поведінки, шкільна дезадаптація.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бадалян, Л. О. Синдромы дефицита внимания у детей / Л. О. Бадалян, Н. Н. Заваденко, Т. Ю. Успенская // Обозрение психиат рии и медицин ской психологии им. В. М. Бехтерева. — СПб., 1993. — № 3. — С. 74—90.
2. Белоусова, Е. Д. Синдром дефицита внимания / гиперактивности / Е. Д. Белоусова, М. Ю. Никанорова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2000. — № 3. — С. 39—42.
3. Заваденко, Н. Н. Гиперактивность с дефицитом внимания у детей: диагностика и лечение / Н. Н. Заваденко // Новости медицины и фармации. — 2007. — № 7(211). — С. 20—22.
4. Даценко, И. Б. Минимальная мозговая дисфункция и эмоционально- поведенческие расстройства у детей и принципы их дифференциро- ванной коррекции / И. Б. Даценко // Международный медицинский журнал. — 2007. — Т. 13, № 1. — С. 28—35.
5. Вострокнутов, Н. В. Школьная дезадаптация: ключевые проблемы диагностики и реабилитации / Н. В. Вострокнутов. — В кн.: Школьная дезадаптация. Эмоциональные и стрессовые расстройства у детей и подростков. — М., 1995. — С. 8—11.
6. Loe, I. M. Academic and educational outcomes of children with ADHD / I. M. Loe, H. M. Feldman // Ambulatory Pediatrics. — 2007, Jan/ Feb. — V. 7. — № 1. — P. 82—90.
7. Smucker, W. D. Evaluation and treatment of ADHD / W. D. Smucker, M. Hedayat // American Family Physician. — 2001, Sep. — V. 64. — № 5. — P 817—829.
8. Gadow, K. D. Child Symptom Inventory 4: Screening and Norms Manual. Stony Brook / K. D. Gadow, J. Sprafkin. — NY: Checkmate Plus, 2002. — 432 p.
9. Achenbach, T. M. The child behaviour profile: I. Boys aged 6—11 / T. M. Achenbach // Journal of Consulting and Clinical Psychology. — 1978. — V. 46. — P. 478—488.
10. Carter, A. S. A Russian adaptation of the Child Behavior Checklist: psychometric properties and associations with child and maternal affective symptomatology and family function / A. S. Carter, E. L. Grigorenko, D. L. Pauls // J. Abnorm. Child Psychol. — 1995, Dec. — V. 23. — № 6. — P. 661—684.
11. Wolraich, M. L. Vanderbilt ADHD Parent Rating Scale (VADPRS). — Cambridge MA, American Academy of Pediatrics and The National Initiative for Children’s Healthcare Quality, 2003b. — 137 p.
12. Psychiatric sequelae of low birth weight at 6 years of age / N. Breslau, G. G. Brown, J. E. DelDotto [et al.] // Journal Abnormal Child Psychol. — 1996, Jun. — V. 24. — № 3. — P. 385—400.
13. Pelsser, L. M. Favourable effect of a standard elimination diet on the behavior of young children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a pilot study / L. M. Pelsser, J. K. Buitelaar // Ned Tijdschr Geneeskd. — 2002, Dec. — V. 146. — № 52. — P. 2543—2547.
14. Clinical course of attention-deficit/hyperactivity disorder from childhood toward early adolescence / H. C. Steinhausen, R. Drechsler, D. Brandeis [et al.] // J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry. — 2003, Sep. — V. 42. — № 9. — P. 1085—109.