ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 4 (61)Мотиваційні порушення при хворобі Паркінсона
Назва статтi Мотиваційні порушення при хворобі Паркінсона
Автори Слободін Тетяна Миколаївна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 4 (61) Сторінки 52-55
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.858-008.6: 616.89-008.484 Індекс ББК -
Анотацiя У результаті обстеження 180 хворих на хворобу Паркінсона (ХП) мотиваційні порушення, позначувані терміном «апатія», були виявлені у 30 % хворих, на підставі використання I частини Уніфікованої шкали ХП і Шкали апатії (Starkstein), валідизованої для хворих на ХП. Апатія позитивно корелювала з віком хворих ХП, більш вираженим руховим дефіцитом, наявністю постуральної нестійкості, «застигань», показниками депресії по шкалі Бека й когнітивних порушень.
Ключовi слова хвороба Паркінсона, мотиваційні порушення.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Болезнь Паркинсона: диагностические критерии и стратегия лечения: учебное пособие / Ю. И. Головченко, И. Н. Карабань, Т. Н Калищук-Слободин. — Киев: МЗ Украины, 2008. — 68 с.
2. Marin, R. S. Apathy: a neuropsychiatric syndrome / R. S. Marin // J. Neuropsychiatry / Clin. Neurosci. — 1991. — №3. — P. 243—254.
 3. Levy, R. Apathy and functional anatomy of the prefrontal cortex-basal ganglia circuits / R. Levy, B. Dubois // Cereb. Cortex. — 2006. — № 16. — P. 916—928.
4. Robert, P. H. Apathy in patients with mild cognitive impairment and risk of developing dementia of Alzheimer’s disease: a one-year follow-up study / P. H. Robert, C. Berr, M. Volteau [et al.] // Clin. Neurol. Neurosurg. — 2006. — № 108. — P. 733—736.
5. Starkstien, S. E. A prospective longitudinal study of apathy in AD / S. E. Starkstien, R. Jorge, R. Mizrahi, R. G. Robinson // Ibid. — 2006. — № 77. — P. 8—11.
6. The FAB: a frontal assessment battery at bedside / B. Dubois, A. Slachevsky, I. Litvan, B. Pillon // Neurology. — 2000. — №55. — P. 1621—1626.
7. Захаров, В. В. Всероссийская программа изучения эпиде- миологии и терапии когнитивных расстройств в пожилом воз- расте / В. В. Захаров, Н. Н. Яхно // Неврологический журнал. — 2006. — № 2.