ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 4 (61)Динаміка та стабільність у часі зорової викликаної ак тивнос ті головного мозку при церебральному атеросклерозі
Назва статтi Динаміка та стабільність у часі зорової викликаної ак тивнос ті головного мозку при церебральному атеросклерозі
Автори Погорєлов О.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 4 (61) Сторінки 18-21
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616. 831-052 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено дослідження параметрів довголатентної зорової викликаної активності протягом 5 років у 79 пацієнтів з церебральним атеросклерозом, які переносили церебральні ішемічні події, що дозволило встановити наявність повторюваної, стабільної у часі індивідуальної структури викликаної відповіді. Встановлено стабільність у часі параметрів основних і характерних компонентів зорових викликаних потенціалів, сукупність яких формувала окреслений індивідуальний образ, «паттерн» викликаної відповіді. Мінливість амплітудних параметрів зорових викликаних потенціалів була характерною особливістю у пацієнтів з церебральним атеросклерозом при стабільності часових значень основних компонентів. У 24,5 % досліджених виявлено зміни латентностей відповіді нестійкого характеру, що визначало повернення індивідуального «паттерну» при повторних, відстрочених у часі реєстраціях викликаної активності.
Ключовi слова церебральний атеросклероз, зорові викликані потенціали.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. О. Структура факторів ризику мозкового інсульту в деяких регіонах України за даними регістру інсульту / Міщен ко Т. С., Лапшина Л. А., Реміняк І. В., Здесенко І. В. [та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15(50), додат. — С. 87.
2. Міщенко, Т. С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т. С. Міщен ко // Судинні захворювання головного мозку. — 2006. — № 1. — С. 3—7.
3. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика: Под ред. З. А. Суслиной, М. А. Пирадова. — М.: Медпресс-информ, 2008. — 288 с.
4. Зенков, Л. Р. Функциональная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Л. Р. Зенков, М. А. Ронкин. — 3-е изд. — М.: Медпресс-информ, 2004. — 488 с.
5. Волошин, П. В. Лечение сосудистых заболеваний головного и спинного мозга / П. В. Волошин, В. И. Тайцлин. — М.: Медпресс- информ, 2005. — 687 с.
6. Baseline NIH Stroke Scale Score predicting outcome in anterior and posterior circulation strokes // Neurology. — 2008, Jun. — Vol. 10. —70(24). — P. 2371—7.