ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 3 (60)Клініко-соціальна характеристика хворих на шизофренію знятих з диспансерного обліку в зв’язку з одужанням чи стійким поліпшенням здоров’я
Назва статтi Клініко-соціальна характеристика хворих на шизофренію знятих з диспансерного обліку в зв’язку з одужанням чи стійким поліпшенням здоров’я
Автори Юр’єва Людмила Миколаївна
Вишневська Н. Г.
Бобовнікова О. М.
Кулеш Ю. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 3 (60) Сторінки 61-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8: 616-036.82/.86-616-058 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі проведений аналіз 102 медичних карток амбулаторного хворого (ф. № 025/У 87, № 1030) хворих на шизофренію, яких було знято у 2007 році з диспансерного обліку в КЗ МЛ № 14 м. Дніпропетровська. Дослідниками вивчалися: клінічна (вік початку, тип перебігу й форма захворювання, кратність госпіталізацій, групи препаратів, які було використано у лікуванні, тривалість перебування на диспансерному обліку у психіатра), а також соціальна характеристики хворих (сімейний стан, трудова діяльність, перебування на інвалідності). Наведені дані свідчать, що разом з такими чинниками як вік почала захворювання, форма і тип перебігу захворювання, на вихід захворювання впливає рівень сімейної, трудової та соціальної реабілітації хворих.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Голик, А. Н. Психопатологические особенности семейного статуса у больных шизофренией / А. Н. Голик // Журн. невропатол. и психиатр. — 1996. — № 5. — — С. 38—42.
2. Друзь, В. Ф. Семейная адаптация больных шизофренией в позднем возрасте : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.16 «Психиатрия» / В. Ф. Друзь. — Л., 1989. 3. Гурович, И. Я. Психо социальная терапия и психосоциаль- ная реабилитация в психиатрии / И. Я. Гурович, А. Б. Шмуклер, Я. А. Сторожакова. — М. : Медпрактика-М, 2004. — 492 с.
4. Наказ МОЗ України № 20 від 22.01.2007 р. «Про затвердження Інструкції з організації диспансерного та консультативного нагляду осіб, які страждають на психічні розлади, при наданні амбулаторної психіатричної допомоги».
5. Психиатрическая помощь больным шизофренией : клиническое руководство / Под ред. В. Н. Краснова, И. Я. Гуровича, С. Н. Мосолова, А. Б. Шмуклера. — М. : Медпрактика-М, 2007. — С. 44—53.
 6. Юрьева, Л. Н. Реабилитация больных шизофренией, совершивших общественно опасные деяния : монография / Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск, 1996. — 146 с.
7. Dawn, I. Velligan. Когнитивная дисфункция при шизофрении и ее важность для клинического исхода: место атипичных антип- сихотических средств в лечении (Расширенный реферат) / Dawn I. Velligan, Ph. D. and Alexander L. Miller, M. D. // Журнал психиатрия и психофармакология. — 2000. — Т. 2, № 3.
8. Harris, M. J. (1998) Late-onset schizophrenia: an overview / M. J. Harris, D. V. Jeste // Schizophr. Bull. — 14: 39—55.