ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 3 (60)Клініко-функціональна характеристика та особливості ведення жінок з нейровегетативними та психоемоційними розладами в періменопаузі
Назва статтi Клініко-функціональна характеристика та особливості ведення жінок з нейровегетативними та психоемоційними розладами в періменопаузі
Автори Щербина І.М.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 3 (60) Сторінки 82-84
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 618.17.173-145.007 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені дані клинико-імунологічного, вегетологічного, психологічного, електроенцефалографічного і нейровізуалізаційного обстеження статусу 64 жінок, що страждають на періменопаузальні нейровегетативні і психоемоційні розлади з метою пошуку оптимальних патогенетичних підходів до терапії. Встановлено, що періменопаузальний синдром супроводжується різними змінами нейровегетативної регуляції, що формують синдром вегетативної дисфункції, а також психоемоційними розладами, змінами біоелектричної активності і структурно-морфологічними порушеннями головного мозку. Високі корелятивні зв’язки між цитокіновим профілем пацієнток і важкістю виявлених порушень показали доцільність включення імунокоригуючих препаратів для оптимізації терапевтичних заходів в боротьбі з патологією періменопаузального періоду.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Руководство по климаксу : руководство для врачей ; под ред. В. И. Кулакова, В. П. Сметник. — М. : МИА, 2001. — 685 с.
2. Акунц, К. Б. Менопауза / К. Б. Акунц. — М. : Триада-Х, 2004. — 78 с.
3. Гаспарян, Н. Д. Перименопауза — критический период в жизни женщины / Н. Д. Гаспарян, А. В. Королёва // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2004. —№ 3.
4. Драннік, Г. Н. Клінічна імунологія та алергологія : навч. посіб. / Г. Н. Драннік. — Одеса : Асропринт, 1999. — 604 с.
5. Сметанников, П. Г. Психиатрия : руководство для врачей / П. Г. Сме танников. — СПб., 2002. — С. 380—396.
6. Вейн, А. М. Руководство по заболеваниям вегетативной системы / А. М. Вейн. — М., 1991. — 223 с.
7. Вейн, А. М. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение / А. М. Вейн. — М., 1998. — 176 с.
8. Трубникова, Л. И. Изменения психологических особенностей личности больных с климактерическим синдромом при использовании различных терапевтических технологий / Л. И. Трубникова // Акуш. и гин. — 1998. — № 4. — С. 31—34.
9. Ниаури, Д. А. Психоэмоциональные расстройства у жен- щин в постменопаузе и методы их коррекции / Д. А. Ниаури, Н. Н. Пет рова // Журн. акуш. и жен. болезней. — 2001. — № 4. — С. 90—95.
10. Кушнир, Г. М. Диагностические экспертные шкалы в неврологической практике : метод. рекомендации / Г. М. Кушнир. — Симферополь : КГМУ, 2004. — 35 с.
11. Gerson Weiss. Climacteric. — 2001. — 93—94. 12. Di Paolo T. Modulation of brain dopamine mission by sex steroids // Rev. Neuroscience. — 2004. — № 5. — P. 269—277.