ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 3 (60)(Київ) Рисперидон та когнітивно-поведінкова терапія у комплекс- ному лікуванні дітей з розладами зі спектра аутизму
Назва статтi (Київ) Рисперидон та когнітивно-поведінкова терапія у комплекс- ному лікуванні дітей з розладами зі спектра аутизму
Автори Марценковський Ігор Анатолійович
Бікшаєва Я.Б.
Ващенко О.С.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 3 (60) Сторінки 76-82
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-053.2-008.46-008.447-08 Індекс ББК -
Анотацiя З метою наукового обґрунтування підходів для оптимізації лікування та медично-соціальної реабілітації дітей з розладами зі спектра аутизму (РСА) проведено порівняльне дослідження ефективності та переносимості різних терапевтичних стратегій. Показано, що медично-соціальна реабілітація у поєднанні з тривалою терапією низькими (1—3 мг/добу) дозами рисперидону є більш ефективною терапевтичною стратегією для дітей з РСА, ніж монотерапія рисперидоном або когнітивно- поведінкові тренінги. Предикторами ефективності рисперидону є гіперсенсорні перцептивні порушення, стереотипні рухові розлади, порушення поведінки. Предикторами ризику виникнення побічних ефектів є гіпосенсорні перцептивні порушення та ознаки органічного дизонтоґенезу. Поєднання терапії рисперидоном з медично-соціальною реабілітацією створює кращі передумови для мовленнєвого, когнітивного розвитку дитини і подолання проблем у сферах комунікації і соціального функціонування.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Clinical Practice Guideline: Report of the Recommendations. Autism / Pervasive Developmental Disorders: Assessment and Intervention for Young Children (Age 0—3 Years). — Washington, 1999. — P. 322, 434.
2. Berney, T. P. Management of pervasive developmental disorders / T. P. Berney, J. Corbett // In: Treating mental illness and behaviour disorders in children and adults with mental retardation. — Washington, DC: American Psychiatric Press, 2001. — P. 451—466.
3. Марценковський, І. А. Базові принципи надання медичної допомоги дітям з розладами загального розвитку — розладами зі спектра аутизму / І. А. Марценковський, Я. Б. Бікшаєва, О. В. Дружинська // НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія. — 2007. — № 1, Вип. 2. — С. 29—35; № 2, Вип. 3. — С. 32—38.
4. Henry, W. M. Psychopharmacology in Autism Spectrum Disorders / W. M. Henry // Curr. Opin Psychiatry. — 2003. — V. 16(5). — P. 529—534.
5. Tsai, L. Y. Medical treatment in autism / L. Y. Tsai // In: Autism: identification, education, and treatment / Zager DB, editor. — London : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1999. — Р. 199—257.
6. Марценковський І. А. Психофармакотерапія розладів загального розвитку у дітей / І. А. Марценковський, Я. Б. Бікшаєва, О. В. Дру жинська // Арх. психіатрії. — 2003. — Т. 10, № 2 (37). — С. 15 — 25.
7. Марценковський, І. А. Вимоги до програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектра аутизму : методичні рекомендації / І. А. Марценковський, Я. Б. Бікшаєва, О. В. Ткачова. —К., 2009. — 46 с.
8. Treatment with atypical antipsychotics: New indications and new populations / Glick I. D., Murray S. R., Vasudevan P., Marder S. R., Hu R. J. // J. Psychiatr. Res. — 2001. — V. 35. — P. 187—191.
9. Risperidone for the Core Symptom Domains of Autism: Results From the Study by the Autism Network of the Research Units on Pediatric Psychopharmacology / Christopher J. McDougle, Lawrence Scahill, Michael G. Aman // Am J. Psychiatry. — 2005. — V. 162. — P. 1142—1148.
10. Марценковский, И. А. Влияние рисполепта на когнитивное функционирование и эффективность медико-социальной реабилитации у подростков, больных шизофренией и детей с общими нарушениями развития / И. А. Марценковский, Я. Б. Бикшаева и др. // Архив психиатрии. — 2001. — Вып. l. — С. 129—136.
11. Schopler, E. Profil psychoedukacyjny PEP-R: (wersja poprawiona) / E. Schopler, R. J. Reichler, A. Bashford i in. — Gdaсsk : Wyd. 1 w jкz. pol., Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. — 1995. — 3 T.
12. Schopler, E. Individualised Assessment and Treatment for Autistic and Developmental Disabled Children, V. 1: Psychoeductional Profile-Revised (PEP-R) / E. Schopler, et al. // TX : Pro-Ed. — Austin, 1990.
13. Schopler, E. Learning and Cognition in Autism / E. Schopler, G. B. Mesibov // NY : Plenum Press. — New York, 1995.
14. Spence, S. J. Autism spectrum disorder: screening, diagnosis, and medical evaluation / S. J. Spence, P. Sharifi, M. Wiznitzer // Semin Pediatr Neurol. — 2004. — V. 11. — P. 186—195.
15. Early indicators of autism spectrum disorders in the second year of life / Wetherby A. M., Woods J., Allen L. et al. // J. Autism Dev. Disord. — 2004. — V. 34. — P. 473—493.