ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 3 (56)Особливості клініко-психопатологічної характеристики, діагностики і принципів психотерапії і психокорекції соматоформних розладів у поліклінічній практиці
Назва статтi Особливості клініко-психопатологічної характеристики, діагностики і принципів психотерапії і психокорекції соматоформних розладів у поліклінічній практиці
Автори Соломко С.Б.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 3 (56) Сторінки 44-45
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 612.821+616.89 Індекс ББК -
Анотацiя У статті вивчена проблема клініко-психопатологічних характеристик, патогенезу, діагностики сучасних форм соматоформних розладів та принципів психотерапії та психокорекції соматоформних розладів в поліклінічній практиці. Наведено розроблену систему психотерапевтичної корекції соматоформних розладів, що включає принципи: системності заходів, етапності (перехід до наступного здійснюється лише по завершенню одного етапу терапії/корекції), розмаїття психотерапевтичних і психокорекційних впливів, переважання короткотермінових форм впливу, застосування тренінгових елементів, застосування аутопсихотерапевтичних елементів (що дозволяє проводити більш масштабні, тривалі та об’ємні психотерапевтичні й психокорекційні впливи, використання підтримуючої (супортивної) психотерапії, курсовості (використання психотерапевтичних і психокорекційних сесій короткої тривалості через певні проміжки часу).
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Михайлов Б. В. Сучасний стан і перспективи розвитку соціальної психіатрії, психотерапії і медичної психології в Україні // Український вісник психоневрології. — 1998. — Т. 6, вип. 1 (16). — С. 12—14.
2. Марута Н. А. Современные депрессивные расстройства (клинико-психопатологические особенности, диагностика, терапия) // Там само. — 2001. — Т. 9, вип. 4. — С. 79—82.
3. Гиндикин В. Я. Справочник: соматогенные и соматоформные расстройства (клиника, дифференциальная диагностика, лечение). — М.: Триада-Х, 2000. — 256 с.
4. Сердюк А. И. Новая методика самооценки больными влияния заболевания на их социальный статус // На грани нормы и патологии: Матер. обл. науч.-практ. конф. — Стрелечье, 1994. — С. 173—174