ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 2 (55)Сучасні підходи до терапії хворих на дистимію
Назва статтi Сучасні підходи до терапії хворих на дистимію
Автори Завалко Ю. М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 2 (55) Сторінки 39-42
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4—08 Індекс ББК -
Анотацiя З метою вивчення клініко-психопатологічних особливостей дистимії та розроблення на цій підставі диференційованих принципів в терапії даної патології обстежено 182 хворих на дистимію (F 34.1). Встановлено, що дистимії є неоднорідною формою патології, у відповідності до етіопатогенетичних факторів та провідних клініко-психопатологічних проявів виділені три варіанти: дисфоричний, соматовегетативний та сенесто- іпохондричний варіанти. Розроблені диференційовані схеми терапії зазначених форм патології.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Психические расстройства в общемедицинской практике и их лечение. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. — 240 с.
2. Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. и др. Депрессии в неврологической практике (клиника, диагностика, лечение). — М.: Медицинское информационное агентство, 2002. - 155 с. 3. Волошин П. В., Марута Н. О., Явдак І. О. Клініко-психопатологічна структура депресій невротичного спектра // Архів психіатрії. — 2004. — № 1(36). — С. 80—84.
4. Доклад о состоянии здоровья в мире: 2001. — Женева: ВОЗ, 2001. — 215 с.
5. Карвасарский Б. Д. Психотерапевтическая энциклопедия. — СПб.: Питер Ком, 1998. — 752 с. 6. Краснов В. Н. Организационные вопросы помощи больным депрессией // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2001. — № 5. — С. 152—154.
7. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих: Клін. посібник. — Харків: Арсіс, 2001. — 303 с.
8. Марута Н. О., Мішиєв В. Д. Сучасні форми депресивних розладів (клініко-психопатологічні закономірності формування) // Архів психіатрії. — 2001. — № 4(27). — С. 76—80.
9. Марута Н. А., Мороз В. В. Невротические депрессии (клиника, патогенез, диагностик и лечении). — Харьков: Арсис, 2002. — 144 с.
10. Мiшиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади. — Л.: Вид-во Мс, 2004. — 208 с.
11. Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. Депрессии. Современная терапия. — Харьков: Торнадо, 2003. — 352 с.
12. Смулевич А. Б. Депрессии в общей медицине: Руководство для врачей — М.: Медицинское информационное агентство, 2001. — 256 с.
13. Beck A. T. American Handbook of Psychiatry. — New York, 1997. — Vol. 3. — P. 61—90.
14. (McCullough J. P.) Мак-Каллоу Дж. Лечение хронической депрессии — СПб.: Речь, 2003. — 368 с.