ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 1 (54)Застосування Соліана при лікуванні пацієнтів з гострим початком або загостренням шизофренії
Назва статтi Застосування Соліана при лікуванні пацієнтів з гострим початком або загостренням шизофренії
Автори Марута Наталія Олександрівна
Явдак Ірина Олександрівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 1 (54) Сторінки 55-60
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8—08 Індекс ББК -
Анотацiя З метою зібрати додаткові клінічні дані стосовно ефективності і безпеки застосування Соліана (амісульприду) обстежено 56 пацієнтів з шизофренію (відповідно до критеріїв МКБ-10 48 хворих — F 20.0, 8 хворих — F20.3). Для обстеження використовувалися загальноклінічний метод, шкала PANSS, шкала CGI. В результаті проведеного дослідження встановлено, що препарат Соліан (амісульприд), при призначенні по 3—4 пігулки (600—800 мг) на добу є ефективним засобом при лікуванні гострих і хронічних шизофренічних порушень, які супроводжуються позитивними та негативними симптомами. Препарат Соліан (амісульприд) добре переноситься пацієнтами, побічні ефекти відсутні (75,0 %), або значно не впливають на якість життя пацієнта.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дороднова А. С. Оценка эффективности помощи больным в клинике первого психотического эпизода по сравнению с традиционными подходами. В кн.: материалы XIV съезда психиатров России. — Москва, 2005. — С. 51.
2. Джорж Арана, Джеральд Розенбаум. Фармакотерапия психических расстройств. — Москва: Бином, 2006, — 415 с.
3. Марута Н. А., Бачериков А. Н. Особенности манифеста раз личных форм шизофрении (диагностика и принципы терапии) // Меж дународный медицинский журнал. — 2002. — Т. 8, № 1—2.— С. 46—52.
4. Марута Н. О., Бачериков А. М. Перший епізод шизофренії (закономірності формування, діагностика, терапія) // Український віс ник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 1 (30). — С. 128—132.
5. Марута Н. А. Первый эпизод шизофрении (диагностика и те рапия) // Там само. — 2007. — Т. 15, вип. 1 (50), додаток. — С. 206—207.
6. Масштаб неврологических и психиатрических проблем в последнем десятилетии ХХ века и тенденции их будущего развития в свете статистико-эпидемиологических данных ВОЗ // Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. — 1999. — Т. 99, № 9. — С. 46—47.
7. Орловская Д. Д., Жариков Н. М., Тиганов А. С. Психиатрия в ХХI веке // Там же. — 2002. — Т. 102, № 6. — С. 9—14.
8. Gaebel W., Riesbeck M. Results of the German Research Network of schizophrenia (GRNS): prodrome — based treatment in first episode schizophrenia. In abstract book of 15th AEP Congress. — Madrid, 2007. — Р. 76.
9. Emsley R. Strategies of acute drug treatment in first-episode schizophrenia / In book of abstracts of international congress of WPA “Treatment in psychiatry: an update”. — Florence, Italy, 2004. — Р. 58.