ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Маркери і діагностика реакцій дезадаптації у рятувальників аварійно-рятувальних служб
Назва статтi Маркери і діагностика реакцій дезадаптації у рятувальників аварійно-рятувальних служб
Автори Гриневич Євгенія Генадіївна
З рубрики ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 46-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89 Індекс ББК -
Анотацiя В статье представлены результаты комплексного клинико-психопатологического, психодиагностического и психофизиологического исследования спасателей аварийно-спасательных служб. Выявлены маркеры наличия-отсутствия реакций дезадаптации у лиц, принадлежащих к данному контингенту. На основе установленных маркеров разработана диагностическая процедура для выявления реакций дезадаптации и осуществлена ее апробация.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Національна доповідь про стан техногенної та природної небезпеки в Україні в 2004 році // К.: Чорнобильінтерінформ. — 2004. — 435 с.
2. Табачніков С. І., Гриневич Є. Г., Домбровська В. В. та співавт. Актуальні про блеми психолого-психіатричної та психотерапев- тичної допомоги постраждалим внаслідок техногенних аварій та катастроф // Архів психіатрії. — 2002. — № 1 (28). — С. 5—8.
3. МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств. Исследовательские диагностические критерии. ВОЗ: Женева. — СПб., 1995.
4. Методические рекомендации по изучению пограничных нервно-психических расстройств / Александровский Ю. А., Петраков Б. Д., Басов Е. М. и др. — М., 1986. — 116 с.
5. Собчик Л. Н. Дифференциальные методы психологической диагностики невротических расстройств. Индивидуально-типологический опросник (ИТО): Пособие для врачей. — М.: ГНЦ ССП им. В. П. Сербского, 1999. — 32 с.
6. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. — Самара: Бахрах-М, 2001. — 672 с.
7. Психологические тесты // Под ред. Карелина А. А. В 2-х т. / Т. 1. — Владос, 2005. — 312 с.
8. Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Патопсихологическая диагностика. — Киев: Вища школа, 1986. — 142 с.
9. Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Практическая патопсихология. — Мн.: Вышейшая школа, 1996. — 287 с.
10. Наказ МОЗ України та Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 р. № 263/121 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.95 р. за № 18/554).
11. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. — К.: Моріон, 2000. — 320 с.
12. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознава- ния патологических процессов. — М.: Медицина, 1978. — 294 с.
13. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Пер. с англ. — М.: Медиа Сфера, 1998. — 352 с.
14. Розробка диференційованої системи лікувально-профілактичних заходів щодо надання спеціалізованої психологічної, психіатричної та психотерапевтичної допомоги постраждалим внаслідок техногенних аварій та катастроф (на прикладі небезпечних видів промисловості України): Звіт про НДР (проміжний) / Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. № держреєстрації 0102U000098. — Київ, 2003. — 127 с.