ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Клініко-психопатологічні особливості дистимії
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості дистимії
Автори Завалко Юрій Миколайович
З рубрики ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 64-56
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-07 Індекс ББК -
Анотацiя Подані в статті дані свідчать про те, що дистимії є неоднорідною групою патології. В обстежених хворих відповідно до провідної клініко-психопатологічної симптоматики нами виділено три варіанти: дисфоричний, соматовегетативний і сенесто-іпохондричний. Серед причинних чинників розвитку дистимії основними є конституціональні (преморбідна акцентуація), психогенні і преморбідна обтяженість соматичною і неврологічною патологією. Клінічна картина дистимії характеризується поєднанням соматовегетативних, рухових, сенсорних і власне психопатологічних (переважно депресивних) проявів. Ступінь вираженості кожного виду розладів різний за різних варіантів дистимії. Вищеописані особливості дистимії є діагностичними критеріями даної патології.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дмитриева Т. Б., Положий Б. С. Этнокультуральные аспекты депрессивных расстройств // Архив психиатрии. — 2003. — № 1(32). — С. 11—14.
2. Лакосина Н. Д., Трунова М. М. Неврозы, невротические развития личности и психопатии: Клиника и лечение. — М.: Медицина, 1994. — 192 с.
3. Марута Н. А. и др. Концепция формирования невротических депрессий в современном социуме / Н. А. Марута, И. О. Явдак, Г. Ю. Каленская, С. М. Алехина // Архів психіатрії. — 2003. — № 1(32). — С. 17—19.
4. Марута Н. А., Мороз В. В. Невротические депрессии (клиника, патогенез, диагностика и лечение). — Харьков: Арсис, 2002. — 144 с.
5. Мiшиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади. — Львів: Вид-во Мс, 2004. — 208 с.
6. Напреенко А. К., Латчман Н. Диагностика и лечение терапевтических больных с депрессивными расстройствами в первичном звене общемедицинской сети // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 4(33). — С. 57—58.
7. Смулевич А. Б. Депрессии в общей медицине: Руководство для врачей — М.: Мед. информ. агентство, 2001. — 256 с.
8. Табачніков С. І., Літвінов В. Б., Влох І. Й. Сучасні підходи до застосування психофармакотерапії у психіатричній практиці // Архів психіатрії. — 2001. — № 3(36). — С. 5—8.
9. Greden J. F. The burden of recurrent depression: causes, consequences and future prospects // J. Clin. Psychiatry. — 2001. — № 22. — P. 5—9.
10. (McCullough J. P.) Мак-Каллоу Дж. Лечение хронической депрессии — СПб.: Речь, 2003. — 368 с.
11. Suze S. R., Robins E. Suicide and primary affective disorders // Br. J. Psychiatry. — 1999. — № 117. — P. 437—480.