ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Гіпоксія новонароджених як етіологічний чинник розвитку епілепсії
Назва статтi Гіпоксія новонароджених як етіологічний чинник розвитку епілепсії
Автори Андрейко Д.М.
З рубрики ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 88-90
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-07-08-092 Індекс ББК -
Анотацiя Ретроспективно за допомогою спеціально розробленої карти дослідження хворого на епілепсію обстежено 136 хворих, що перенесли перинатальну гіпоксію різного ступеня важкості за шкалою Апгар. Встановлений кореляційний зв’язок важкості гіпоксичного ураження новонароджених і темпу прогредієнтності перебігу епілепсії. Висловлена думка, що заходи щодо профілактики гіпоксичних ушкоджень, їх вчасна діагностика, терапія, цілеспрямована організаційна тактика дозволяють мінімізувати як ризик розвитку епілепсії, так і темп її прогредієнтності.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Алхимов А. А. Эпилептогенные поражения мозга // НейроNews. — № 1 (02), 2007. — С. 46—47.
2. Булахова Л. А. Детская психоневрология. — К.: Здоров’я, 2001. — 494 с.
3. Гипоксия плода и новорожденного. — М.: Медицина, 1984. — 240 с.
4. Зенков Л. Р., Айвазян С. О., Харламов Д. А., Притыко А. Г. Элект роэнцефалография в диагностике, прогнозе и выборе тактики лечения у детей раннего возраста: Метод. рекоменд. № 1. — М., 1998.
5. Мартынюк В. Ю., Харитонов В. И. Судорожные состояния у детей // НейроNews. — № 1 (02), 2007. — С. 42—45.
6. Мухин К. Ю., Петрухин А. С., Алиханов А. А. и др. Диагностика и лечение парциальных форм эпилепсии. — М., 2002.
7. Никанорова М. Ю. Аутосомно-доминантная эпилепсия с ночными пароксизмами. В кн.: Диагностика и лечение эпилепсии у детей / Под ред. Никаноровой М. Ю. — М.: Можайск-Терра, 1997. — С. 218—222.
8. Петрухин А. С., Мухин К. Ю. Эпилепсия детского возраста. — М., 2003. — 624 с.
9. Ушаков Г. К. Детская психиатрия. — М.: Медицина, 1973. — С. 217—230.
10. Цукер М. Б. Клиническая невропатология детского возраста. — М.: Медицина, 1978. — 452 с.