ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Формування терапевтичної ремісії в осіб, залежних від алкоголю, в амбулаторних умовах
Назва статтi Формування терапевтичної ремісії в осіб, залежних від алкоголю, в амбулаторних умовах
Автори Артемчук А. А.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 77-82
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-07-08-092-037 Індекс ББК -
Анотацiя Встановлено, що ризик відновлення алкоголізації на етапах формування терапевтичної ремісії в осіб, залежних від алкоголю, зростає внаслідок виснаження адаптаційних механізмів. Показано, що вміст фракції ліпопротеїнів високої щільності і, особливо, їх підфракції ВП2а у сироватці крові є важливими маркерами фаз процесу становлення терапевтичної ремісії у хворих з алкогольною залежністю, зміст ліпопротеїнів проміжної — маркером алкогольної залежності як такої. Знайдені нові свідоцтва пов’язаності психічного і функціонального стану залежних від алкоголю осіб з їх поточним метаболічним статусом. На цій підставі розроблена і апробована в амбулаторних умовах фармакотерапевтична технологія «Композит № 1 адаптаційно-метаболічної дії». Показано, що її застосування дозволяє істотно поліпшити соматичний і психічний статус пацієнтів.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Лінський І. В., Мінко О.І., Первомайський Е. Б. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні: Аналітичний огляд. — Х., 2005. — 26 с.
2. Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. та співавт. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні: Аналітичний огляд. Вип. 2. — Х., 2005. — 31 с. 3. Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І.та співавт. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні: Аналітичний огляд. Вип. 3. — Х., 2006. — 46 с. 4. Фридман Л. С., Флеминг Н. Ф., Робертс Д. Х., Хайман С. Е. Наркология / Пер. с англ. — М.; СПб.: Изд-во Бином — Невский проспект, 1998. — 318 с.
5. Карен Ван Дер Берг, Виктор Бувальда. Учебное посо- бие по наркологии для врачей-стажеров. — Мн.: Интеракт, 1997. — 121 с.
6. Сосин И. К. Преформированные аксиомы классической наркологии // Архів психіатрії. — 2002, № 4(31). — С. 51—59.
7. Лекции по наркологии / Под ред. Иванца Н. Н. — М.: Нолидж, 2000. — 435 с.
8. Ерышев О. Ф., Рыбакова Т. Г., Шабанов П. И. Алкогольная зависимость. Формирование, течение, противорецидивная терапия. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002. — 192 с.
9. Гальперин Я. Г. Дифференцированная терапия алкоголизма в условиях стационара и некоторые особенности терапевтической ремиссии: Автореф. дис. … канд. мед. наук. — М., 1974.
10. Крупицкий Е. М. Применение фармакологических средств для стабилизации ремиссий и профилактики рецидивов: зарубежные исследования // Вопросы наркологии. — 2003. — № 1. — С. 51—61.