ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Багатомірний математико-статистичний аналіз психофізіологічних порушень при шизофренії
Назва статтi Багатомірний математико-статистичний аналіз психофізіологічних порушень при шизофренії
Автори Вербенко Вікторія Анатоліївна
З рубрики ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 41-45
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8 + 616.8-008.6 Індекс ББК -
Анотацiя У дослідженні проведено багатомірний математико-статистичний аналіз психофізіологічних порушень при шизо френії. Застосовано статистичну програму Statistica (версія 6.0). Було проведено кластерний аналіз різних параметрів при шизофренії, результатом якого стало можливим описати 5 груп хворих на шизофренію. Виявлено найбільш інформативні значення, до яких належать вік, тривалість захворювання, особливості біоелектричної активності головного мозку (в тому числі δ- і θ-хвилі, та α- и β1-ритми. Отримані дані мають важливе значення для правильної патогенетичної оцінки психофізіологічних порушень при шизофренії.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Тиганов А. С. Шизофрения. — 2007. — Доступ к публикации / www. Psychiatry. ru/library/lib/show.php.
2. Wada Y., Nanbu Y., Kikuchi M. et al. Aberrant Functional Organization in Schizophrenia: Analysis of EEG Coherence during Rest and Photic Stimulation in Drug-Naive Patients // Neuropsychobiology. — 1998. — Vol. 38. — P. 63—69.
3. Harris A. W., Williams L., Gordon E. et al. Different psychopathological models and quantified EEG in schizophrenia // Psychol. Med. — 1999. — Vol. 29, № 5. — P. 1175—1180.
4. Hughes J. R., John E. R. Conventional and Quantitative Electroencephalography in Psychiatry // J. Neuropsychiatry Clin. Neuroscience. — 1999. — Vol. 11, № 2. — P. 190—208.
5. Изнак А. Ф. и др. ЭЭГ корреляты «мягких» нарушений высших корковых функций / А. Ф. Изнак, С. Е. Журавлевская, М. Л. Горбачевская // Физиология человека. — 2001. — Вып. 27, Т. 1. — 67 с.
6. Jin Y., Potkin S. G., Kemp A. S, еt al. Therapeutic Effects of Individualized Alpha Frequency Transcranial Magnetic Stimulation ({alpha} TMS) on the Negative Symptoms of Schizophrenia // Schizophr. Bull. — 2006. — Vol. 32, № 3. — P. 556—561.
7. Вулдридж Д. Механизмы мозга. — М.: Изд-во «Мир», 1965. — 345 с.