ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 2 (51)Порівняльна оцінка ефективності нормазидолу при депресіях органічного та невротичного ґенезу
Назва статтi Порівняльна оцінка ефективності нормазидолу при депресіях органічного та невротичного ґенезу
Автори Юр’єва Людмила Миколаївна
Малишко Т. В.
Рахманов Рагіф Вагіфович
Лазаренко А.М.
З рубрики НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 2 (51) Сторінки 148-150
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.214.32 Індекс ББК -
Анотацiя В статті розглянуті сучасні підходи до фармакотерапії депресій органічного та невротичного характеру, обґрунтована необхідність вибору ефективного та безпечного антидепресанта. Особливу увагу приділено результатам дослідження ефективності та безпечності зворотного інгібітору МАО-А — нормазидолу. Отримані результати показали, що для нормазидолу характерна виражена тимоаналептична дія в поєднанні з помірною стимулюючою та седативною, які проявляються майже одночасно та не залежать від рівня застосовуваних доз.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бурчинский С. Г. Пиразидол (нормазидол) и его место в фармакотерапии депрессий // Таврический журнал психиат- рии. — Т. 9, № 3. —2005.
2. Вербенко Н. В. Терапия депрессий в общесоматической практике // Там же. —2003. — Т. 7, № 2. — С. 22—27.
3. Дубницкая Э. Б. Значимость правильной диагностики и лечения депрессий в общемедицинской практике // Тер. ар- хив. — Т. 69, № 5, 1997. — С. 84—85.
4. Дубницкая Э. Б., Волель Б. А. Терапия депрессий непсихоти- ческого уровня: опыт применения пиразидола — эффективность и безопасность // РМЖ. — Т. 11, 2003. —5 с.
5. Смулевич А. Б., Глушков Р. Г., Андреева Н. И. Пиразидол в клинической практике // Журнал неврологии и психиатрии. — № 7, 2003. — С. 67—69, — С. 1—4.
6. Спасова С. А. Лечение пиразидолом депрессий у больных пожилого возраста с соматическими заболеваниями // Тер. архив. —2004. — Т. 76, № 10. — С. 32—36.
7. Сыропятов О. Г., Дзеружинская Н. А., Аладыше ва Е. И. Применение нормазидола (пирлиндола) для лечения психических расстройств в общей медицинской практике // Психическое здоровье. — № 3, 2006. — С. 33—40.