ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 2 (51)Післярадіаційні та дисметаболічні енцефалопатії
Назва статтi Післярадіаційні та дисметаболічні енцефалопатії
Автори Шевага В.М.
Семчишин Мирослава Григорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 2 (51) Сторінки 30-32
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.4-092: (612.014.481//612.015.3) Індекс ББК -
Анотацiя Обследовано 10 больных с послерадиационными и 12 больных с дисметаболическими энцефалопатиями. Полученные результаты подтверждают необходимость и актуальность диагностики энцефалопатий по микроэлементному составу сыворотки крови. Данные результаты показывают, что микроэлементы могут быть маркерами для ранней дифференциальной диагностики энцефалопатий разного генеза. Изучение изменений содержания микроэлементов сыворотки крови может позволить планировать адекватную терапию и раннее выявление этой патологии на клеточно-молекулярном уровне.
Ключовi слова мікроелементи сироватки крові, післярадіаційні і дисметаболічні енцефалопатії.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бабаджанова Ж. А., Гафуров Б. Г., Бусаков Б. С. Церебро- васкулярные расстройства в участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Неврологический журнал. — 2000. — Т. 5, № 2. — С. 28—30.
2. Король Г. М., Малічин О. М. та ін. Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію — ліквідаторів аварії на ЧАЕС // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. — 1999. — № 2. — С. 61—63.
3. Литвиненко Н. В. Клінічні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у віддалений період після впливу малих доз іонізуючого випромінювання // Український медичний часо- пис. — 2000. — № 5. — С. 88—91.
4. Нягу А. И., Логановский К. Н, Юрьев К. Л. и др. Нейро психиатрическая эффективность монотерапии сермионом в высоких дозах (30—60 мг//сут.) у облученных пациентов с энцефалопатией // Там само. — 1999. — № 9—10. — С. 6—17.
5. Післярадіаційна енцефалопатія. Експериментальні дослідження та клінічні спостереження // За ред. А. П. Ромоданова. — К., 1993. — 224 с.
6. Пол Л. Аллан, Пол А. Даббінс, Мирон А. Позняк, В. Норман Мак Дікен Клінічна доплерівська ультрасонографія. — Львів, 2001. — С. 39—61.
7. Рымша С. В., Черначук С. В. Терапия психических нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии смешанного генеза у по- страдавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2000. — Т. 100, № 7. — С. 50—51.
8. Цимбалюк В. І., Завтур І. С., Горбатюк Д. Л. та ін. Порівняльна характеристика клінічного симптомокомплексу при дисциркуляторних енцефалопатіях у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС і неопромінених хворих // Лікарська справа. — 2001. — № 3. — С. 11—13.
9. Yamauchi H., Fucujama H., Nagahama Y. et all. Brain arteriosclerosis and hemodynamic disturbance may induce leukoaraiosis // Journal Neurology. — 1999. — № 53 (8). — P. 1833—1838.