ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 2 (51)Особливості терапії депресивних невротичних розладів у підлітків
Назва статтi Особливості терапії депресивних невротичних розладів у підлітків
Автори Михайлова Емілія Аурелівна
Проскуріна Тетяна Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 2 (51) Сторінки 81-83
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891:616.379-008.64-053.6 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі подано структуру депресивного невротичного розладу та узагальнено уявлення про механізм формування депресій у підлітків з психосоматичними захво рюваннями на прикладі цукрового діабету. Розглянута концепція корекції депресивних розладів в підлітковому віці.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Михайлова Е. А., Проскурина Т. Ю. Современные аспекты охраны психического здоровья детей и подростков // Архив психиатрии. — 2001. — № 4(27). — С.21—23.
2. Марута Н. О., Явдак І. О., Каленська Г. Ю. та співавт. Концепція формування невротичних депресій у сучасному соціумі // Архів психіатрії. — 2003. — Т. 9, № 1(32). — С. 17—20.
3. Коренев Н. М., Богмат Л. Ф., Михайлова Е. А. и др. Инвалидность детей с хронической соматической патологией. — Харьков: Основа, 2002. — 210 с.
4. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства. — М.: Медицина, 2000. — 495 с.
5. Менделевич В. Д., Соловьева С. Л. Неврозология и психосоматическая медицина. — М.: Медицина, 2002. — 608 с.
6. Коркина М. В., Елфимова Е. В. Сахарный диабет и депрессия // Журнал неврологии и психиатрии — 2003. — № 12. — С. 66—70.
7. Коркина М. В., Елфимова Е. В. Психогенно-соматогенные взаимоотношения при сахарном диабете // Там же. — 2004. — № 11. — С. 25—28.
8. Марута Н. А. Современные депрессивные расстройства (клинико-психопатологические особенности, диагностика, терапия) // Укр. вiсник психоневрологiï. — 2001. — № 9 (29). — С. 79—81.