ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 2 (51)Електроенцефалографічні особливості дітей, що страждають на нічній енурез
Назва статтi Електроенцефалографічні особливості дітей, що страждають на нічній енурез
Автори Сазонов Сергій Олександрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 2 (51) Сторінки 111-115
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-073.7-053.71:616.62-008.222/.223 Індекс ББК -
Анотацiя Діти, що страждають на неорганічний нічний енурез, досліджувались електроенцефалографічно методом денної реєстрації ЕЕГ. Базуючись на клінічних особливостях (час та особливості спонтанного сечовипускання протягом нічного сну) діти були попередньо поділені на 3 групи. Були виділені пароксизмальний тип неорганічного нічного енурезу, І варіант (з більш вираженими пароксизмальними проявами) та ІІ варіант (з більш м’якими пароксизмальними проявами, більш кращою курабельністю та прогнозом). Також був виділений нерапоксизмальний тип енурезу. Такий попередній клінічний розподіл хворих на вищезазначені групи був у наступному підтверджений електроенцефалографічно. Виявлений зв’язок між пароксизмальними клінічними проявами енурезу та пароксизмальною активністю на ЕЕГ. При непароксизмальному типі енурезу виявлялись переважно дифузні зміни біоелектричної активності головного мозку. Були виявлені особливості електроенцефалограм, характерні для несвоєчасного розвитку мозкових структур: парціальна ретардація розвитку, що проявлялася в затриманні формування альфа-ритму та ви- раженості низькоамплітудної активності порівняно з віковою нормою, що було типовим для непароксизмального енурезу. У хворих на енурез виявлені особливості електроенцефалограм, що свідчать про несвоєчасність розвитку мозкових структур при енурезі: парціальна ретардація розвитку у вигляді затримки формування альфа-ритму та домінування в спектрі більш низькочастотної активності порівняно з нормою, що характерна для непароксизмальних випадків енурезу, та асинхронія розвитку у вигляді ретардації або регресу реакції пробудження за позовом до сечовипускання, що супроводжується прискоренням темпів формування альфа-ритму. Цей варіант характерний для частини випадків пароксизмального енурезу, що відрізняються більш м’якими клінічними пароксизмальними проявами, молодшим віком, кращою курабельністю та прогнозом (ІІ варіант пароксизмального типу енурезу).
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гольбин А. Ц. Патологический сон у детей. — Л.: Медицина, 1979. — 248 с.
2. Горбачева Ф. Е., Чучин М. Ю. Пароксизмальные состояния неэпилептической природы в детском возрасте // Психиатрия и психофармакотерапия. — Т. 06. — № 2. — 2004.
3. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста: Руководство для врачей: Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Медицина, 1995. — 560 с., ил.
4. Колесников Г. Ф. Ночное недержание мочи. — К.: Здоров’я, 1989. — 168 с., ил., 0,17 л. ил. (Б-ка практ. врача).
5. Пальчик А. Б. Эволюционная неврология. — СПб.: Питер, 2002. — 384 с. (Серия «Краткое руководство»).
6. Папаян А. В. Энурез у детей / Под ред. акад. Ю. В. Наточина. — СПб.: Фолиант, 1998. — 68 с. 7. Третьякова Е. Е., Комиссаров В. И. Особенности электрической активности проекционных зон больших полушарий у детей с энурезом. // Журнал невропатол. и психиатр. — 1990. — Т. 90, вып. 8. — С. 41—44.
8. Ушаков Г. К. Детская психиатрия. — М.: Медицина, 1973. — 390 с.
9. Evaluation of Cerebral Maturation by Visual and Quantitative Analysis of Resting Electroencephalography in Children With Primary Nocturnal Enuresis / Hallioglu O., Ozge A., Comelekoglu U. et al. // Journal of Child Neurology. — 2001. — Vol. II, p. 714—719.
10. Treatment System for Nocturnal Enuresis according to an Original Classification System / Watanabe H., Kawauchi A., Kitamori T. et al. // European Urology. — 1994, Vol. 25. — P. 43—50.