ГоловнаАрхiв номерiв2005Том 13, випуск 4 (45)Основні проблеми, пов’язані з поширенням алкогольної залежності та наркоманії в Україні, та шляхи їх розв’язання
Назва статтi Основні проблеми, пов’язані з поширенням алкогольної залежності та наркоманії в Україні, та шляхи їх розв’язання
Автори Лінський Ігор Володимирович
Мінко Олександр Іванович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2005 Номер журналу Том 13, випуск 4 (45) Сторінки 8-10
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89–008.441.13–036.22 (477) Індекс ББК -
Анотацiя В статье определены основные проблемы, связанные с распространением алкогольной зависимости и наркоманий в Украине, а именно: адекватной оценки масштабов эпидемия наркозаболеваний; эффективности оказания медицинской наркологической помощи; реабилитации и ресоциализации больных наркологического профиля, профессиональной подготовки медицинских сотрудников, работающих в отрасли, и существующей системы наркологических освидетельствований. Обсуждаются пути их решения.
Ключовi слова
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. та співавт. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні: Щорічний аналітичний огляд (вип. 2). — Харків, 2005. — 31 с. 
2. Linsky I., Minko Al-r, Minko A. Substance abuse in Ukrainian population during 1970–2003 and Verhulst equation // Material of XIII World congress of psychiatry “5000 years of science and care”. — Cairo, Sept. 2005. — Р. 566. 
3. Лінський І. В., Мінко О. І., Первомайський Е. Б. та співавт. Минуле, сьогодення і майбутнє залежності від психоактивних речовин в Україні з точки зору популяційної екології // Український медичний альманах. — 2005. — Т. 8. — № 4 (додаток). — С. 116–118.
4. Линский И. В., Минко А. И., Первомайский Э. Б. Актуальные тенденции распространения зависимости от психоактивных веществ в Украине // Наркология. — М., 2005. — № 4. — С. 12–17.