ГоловнаArchive of numbers2019Volume 27, issue 4 (101)The cognitive impairments and their correction for children with cerebral palsy by intensive neurophysiological rehabilitation system
Title of the article The cognitive impairments and their correction for children with cerebral palsy by intensive neurophysiological rehabilitation system
Authors Kozyavkin Volodymyr
Shestopalova Liudmyla
Melekh Nataliia
In the section PROBLEM ARTICLES
Year 2019 Issue Volume 27, issue 4 (101) Pages 5-9
Type of article Scientific article Index UDK 616.89-008.46:616-053.2-036.66 Index BBK -
Abstract The aim of the study was to examine the dynamics of cognitive impairments in children and teenagers with cerebral palsy during rehabilitation using Intensive neurophysiological rehabilitation system (INRS). To evaluate the eff ectiveness of cognitive impairments by INRS 174 patients with cerebral palsy were examined, before and after completion of rehabilitation. Main positive eff ects of using INRS for correction of cognitive impairment in children with cerebral palsy consisted in improving the functions of verbal memory, voluntary attention, neurodynamic and operational components of mental operations, improving performance of verbal and nonverbal intelligence. Proven that intensive neurophysiological rehabilitation system is an eff ective corrective method of cognitive impairments in children with cerebral palsy.
Key words cerebral palsy, cognitive impairments, rehabilitation, intensive neurophysiological rehabilitation system.
Access to full text version of the article pdf download
Bibliography


1. Petruhin A. S. Nevrologiya detskogo vozrasta. M. : «Meditsina», 2004; 792.
2. O’Shea T. Diagnosis, treatment, and prevention of cerebral palsy // Clin Obstet Gynecol. 2008. No. 51(4). P. 816—828. DOI: 10.1097/GRF.0b013e3181870ba7.
3. Korrektsiya kognitivnyih narusheniy u detey i podrostkov s tserebralnyim paralichom pri lechenii pantokaltsinom / [Batyisheva T. T., Platonova A. N., Chebanenko A. N., Byikova O. V.] // Zhurnal nevrologii i psihiatrii im. S. S. Korsakova. 2013. № 9. S. 48—53.
4. Kovalev V. V. Semiotika i diagnostika psihicheskih zabolevaniy u detey i podrostkov. M. : «Meditsina», 1985. 227 c.
5. Kalizhnyuk E. S. Psihicheskie narusheniya pri detskih tserebralnyih paralichah. Kiev : «Vischa shkola», 1987. 269 s.
6. Savina M. V. Problemyi psihicheskogo razvitiya detey i podrostkov s detskim tserebralnyim paralichom // Mezhdunarodnyiy meditsinskiy zhurnal. 2010. № 3. S. 12—16.
7. Ermolenko N. A., Skvortsov I. A., Neretina A. F. Kliniko-psihologicheskiy analiz razvitiya dvigatelnyih, pertseptiv-1. Petruhin A. S. Nevrologiya detskogo vozrasta. M. : «Meditsina», 2004; 792. 8. Kognitivnyie narusheniya u detey s tserebralnyim paralichom (struktura, diagnostika, lechenie) / Nemkova S. A., Maslova O. I., Karkashadze G. A. [i dr.] // Pediatricheskaya farmakologiya. 2012. T. 9. № 3. S. 77—84.
9. Garfinkle J., Shevell M. I. Cerebral palsy, developmental delay, and epilepsy after neonatal seizures // Pediatr. Neurol. 2011, 44: 2. P. 88—96. DOI: 10.1016 / j.pediatrneurol.2010.09.001.
10. Semenova K. A. Vosstanovitelnoe lechenie detey s perinatalnyim porazheniem nervnoy sistemyi i detskim tserebralnyim paralichom. M. : «Kodeks», 2007. 616 s.
11. Detskiy tserebralnyiy paralich i epilepsiya — podhodyi k lecheniyu i reabilitatsii / Byikova O. V., Platonova A. N., Balkanskaya S. V. [i dr.] // Zhurnal nevrologii i psihiatrii im. S. S. Korsakova. 2012. T. 7, № 2. S. 64—70.
12. Kozyavkin V. A., Babadaglyi M. A., Tkachenko S. K., Kachmar O. A. Detskie tserebralnyie paralichi. Osnovyi klinicheskoy reabilitatsionnoy diagnostiki. Lvov : «Meditsina svItu», 1999. 312 s. 13. Kozyavkin V. Das System fur intensive neurophysiologische Rehabilitation. Die Kozyavkin-Methode. Frechen : Druckerei Peiffer GmbH, 1999. 44 p.
14. Kozyavkin V. I., Shestopalova L. F., Podkoryitov V. S. Detskie tserebralnyie paralichi. Mediko-psihologicheskie problemyi. Lvov : «Ukrainskie tehnologii», 1999. 133 s.
15 . Koziavkina O. V., Koziavkina N. V., Babadahly M. O., Pichuhina T. V. Korektsiia rukhovykh ta movlennievykh porushen khvorykh na spastychni formy dytiachykh tserebralnykh paralichiv // Sotsialna pediatriia i reabilitolohiia : zb. nauk. pr. Vyp. 1(4) / red.: V. I. Koziavkin ; Nats. med. akad. pisliadyplom. Osvity im. P. L. Shupyka MOZ Ukrainy. K. : «Intermed», 2007. S. 223—228.
16. Kozyavkin V. I., Sak N. N., Kachmar O. A., Babadaglyi M. A. Osnovyi reabilitatsii dvigatelnyih narusheniy po metodu Kozyavkina. Lvov : «Ukrainskie tehnologii», 2007. 192 s.
17. Sistema intensivnoy neyrofiziologicheskoy reabilitatsii: metod Kozyavkina : posobie reabilitologa / pod red. V. I. Kozyavkina. Lvov : «Papuga», 2012. 240 s.
18. Luriya A. R. Vyisshie korkovyie funktsii cheloveka i ih narusheniya pri lokalnyih porazheniyah mozga. M. : Izd-vo MGU, 1969. 431 s.
19. Semenovich A. V. Neyropsihologicheskaya diagnostika i korrektsiya v detskom vozraste. M. : «Akademiya», 2002. 232 s.
20. Rubinshteyn S. Ya. Eksperimentalnyie metodiki patopsihologii i opyit primeneniya ih v klinike : prakticheskoe rukovodstvo. M. : «Meditsina», 1970. 215 s.
21. Dunn L. M., Dunn L. M., Whetton C., Burley J. British Picture Vocabulary Scale: 2nd edition. Windsor : "NFER-Nelson", 1997.
22. Raven Dzh. K., Stayl I., Raven M. Tsvetnyie progressivnyie matritsyi Ravena: klassicheskaya forma. M. : «Kogito-Tsentr», 2004. 72 s.