ГоловнаНаші автори

Нашi автори

Автор Адреса Посада Місце роботи E-mail
Шавліс Н. А. Україна, м. Харків практический психолог, соискатель кафедры психотерапии ХМАПО Харьковская медицинская академия последипломного образования
Шаймурзин М. Р. Україна, м. Донецьк зав. кабинетом функциональной диагностики Донецкий областной детский клинический центр нейрореабилитации
Шаймурзін М.Р.
Шалашова Ілона Валерівна
Шамрай В.Г. Україна, м. Харків
Шандра О. А. Україна, м. Одеса Одеський національний медичний університет
Шантир Л.І. Україна, м. Дніпропетровськ
Шаповалов Валентин Валерійович Україна, м. Харків кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) krisa83@bk.ru
Шаповалов Валерій Володимирович Україна, м. Харків доктор фармацевтичних наук, професор, начальник відділу фармації Департаменту охорони здоров’я Харківська обласна державна адміністрація krisa83@bk.ru
Шаповалова Вікторія Олексіївна Україна, м. Харків доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедрою медичного та фармацевтич- ного права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти krisa83@bk.ru
Шаповалова Н.О. Україна, м. Харків
Шараневич І.О. Україна, м. Харків
Шатілло Андрій Валерійович Україна, м. Харків кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник відділ дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології" shatil@ukr.net
Шебеко Сергей Константинович Україна, м. Харків кандидат фармацевтических наук, доцент, доцент кафедры клинической фармакологии и клинической фармации Национальный фармацевтический университет (НФаУ)
Шевага В.М. Україна, м. Львів
Шевченко Л.А. Україна, м. Запоріжжя
Шевченко О.А. Україна, м. Київ ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України»
Шевченко Юлія Миколаївна Україна, м. Дніпропетровськ аспірант Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» j_shevchenko@ukr.net
Шевченко-Бітенський Константин Валерійович Україна, м. Одеса магистр, аспирант кафедры психиатрии, наркологии с курсом медицинской психологии Одеський національний медичний университет 380482@gmail.com
Шевчук Мар'яна Володимирівна Україна, м. Київ аспірант кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти marishe.23@gmail.com
Шекманов М. Г. Україна, м. Харків Харківська медична академія післядипломної освіти
Шепотинник Є. В.
Шепотінник Є.В. Україна, м. Маріуполь Міська лікарня № 5
Шестакова Марина Володимирівна Україна, м. Одеса кандидат медиц инских наук, заведующая дневным стационаром Коммунальное учреждение «Одесский областной центр психического здоровья» m_shestakova@mail.ua
Шестова О. П. Україна, м. Донецьк Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Шестопалова Людмила Федорівна Україна, м. Харків доктор психологічних наук, професор, зав. відділом медичної психології ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології" 6834101@ukr.net
Шехунова І.А. Україна, м. Запоріжжя
Шикова В.В. Україна, м. Харків Харківський національний медичний університет
Широков Олександр Васильович Україна, м. Дніпропетровськ асистент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія» shuravey@ yandex.ua
Шікова Вікторія Валентинівна Україна, м. Харків кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психосоціології Харківський національний медичний університет shikova70@gmail.com
Шкіряк Антон Антонович Україна, м. Київ аспірант каф. нейрохірургії Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України dr@shkiryak.com.ua
Шкляревська Н.В. Україна, м. Київ Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1
Шкода Костянтин Володимирович Україна, м. Харків лікар-психіатр, здобувач наукового ступеня кандидата медичних наук Харківська медична академія післядипломної освіти
Школьник Валерій Маркович Україна, м. Дніпро доктор медичних наук, професор кафедри неврології та офтальмології Державний заклад «Дніпровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» valeriy_shkolnik@mail.ru
Шкробот Світлана Іванівна Україна, м. Тернопіль завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України shkrobot_ svitlana@mail.ru
Шляхов І.М.
Шляхова Анна Володимирівна Україна, м. Харків кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії нейрофізіології, імунології та біохімії Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»
Шорніков Андрій Воломирович Україна, м. Дніпропетровськ ассистент кафедры пси- хиатрии, общей и медицинской психологии ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» shornikov@dma.dp.ua
Шоробура М.С. Україна, м. Львів
Шпильовий Ярослав Володимирович Україна, м. Львів асистент кафедри психіатрії, психології та сексології Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького
Штрауб Волкер Ньюкастл, Великобританія
Шувера Олена Володимирівна Україна, м. Харків дисертант кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківська медична академія післядипломної освіти krisa83@bk.ru
Шульга А.М. Україна, м. Дніпропетровськ
Шульга Людмила Аркадіівна Україна, м. Луцьк відділення неврологіі Луцька міська клінічна лікарня
Шульга Ольга Дмитрівна Україна, м. Луцьк кандидат медичних наук, обласний позаштатний спеціаліст з неврології Управління охорони здоров'я у Волинській області shulgaolga@ukr.net
Шульц О.Є. Україна, м. Донецьк
Шум С. С. Україна, м. Київ Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
Шуніна Н. В. Україна, м. Харків зав. консультативным отделением ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці»
Шурма І. М. Україна, м. Харків Харківський національний медичний університет
Шустерман Тамара Йосипівна Україна, м. Дніпропетровськ кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, общей и медицинской психологии ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» kpomp@yandex.ua