ГоловнаНаші автори

Нашi автори

Автор Адреса Посада Місце роботи E-mail
Кабанов В. А. м. Мінськ, Республіка Білорусь Державна установа «Республіканський науково-практичний центр психічного здоров'я»
Кабачная Ирина Владимировна Україна, м. Харків аспирант кафедры фармакологии Національний фармацевтичний університет dr.kabachnaya@gmail.com
Кабачный Владимир Владимирович Україна, м. Харків студент медицинского факультета Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина Министерства об- разования и науки Украины mr.vladimir7@gmail.com
Казаков Віталій Євгенович Україна, м. Луганськ к.м.н., асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДУ «Луганський державний медичний університет» svitlanakazakova@ukr.net
Казакова С. Є.
Казенних Тетяна Валентинівна Росія, м. Томськ кандидат медицинских наук, ученый секретарь ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН kazennyh@sibmail.com; redo@mail.tomsknet.ru
Казяйчева Аліна Олександрівна Україна, м. Харків старший лаборант кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації ХМАПО krisa83@bk.ru
Калачевич О.О.
Калашников В. Й. Україна, м. Харків канд. мед. наук, доцент ХМАПО, главный врач КДЦ «ИНСАЙТ», вице-президент ВОО «Украинская Ассоциация клинических нейрофизиологов
Калашников Валерий Иосифович Україна, м. Харків кандидат медицинских наук, доцент Харьковская медицинская академия последипломного образования dr.valkalash@gmail.com
Калашникова И. В. Україна, м. Харків Харьковская медицинская академия последипломного образования
Калашніков В. Й. Україна, м. Харків
Каленська Галина Юріївна Україна, м. Харків кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу неврозів і пограничних станів ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології" mscience@ukr.net
Калюжний О.В. Україна, м. Дніпропетровськ врач-психиатр КУ «Днепропетровская клиническая психиатрическая больница при Днепропетровском областном совете»
Камінська Ганна Олексіївна Україна, м. Вінниця асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова adonidisvernalis@gmail.com
Канурний Іван Іванович Україна, м. Харків кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу неврозів та пограничних станів Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»
Канцедал Тетяна Василівна Україна, м. Харків лікар-психіатр відділу неврозів та пограничних станів Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»
Капєльнікова Єва Веніамінівна Україна, м. Харків здобувач кафедри медично- го та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківська медична академія післядипломної освіти krisa83@bk.ru
Капустін Р.В. Україна, м. Харків
Капустник В.А. Україна, м. Харків Науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань ХНМУ
Карабань І.М. Україна, м. Київ
Карабань М.В. Україна, м. Київ
Карасевич Н.В. Україна, м. Київ
Карауш Ирина Сергеевна г. Томск, Россия кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения пограничных состояний Федерального государственного бюджетного учрежде- ния «Научно-исследовательский институт психического здоровья» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук anir7@yandex.ru
Кардашевська Л.І.
Карлье Роберт Париж, Франція
Кас И. В. Україна, м. Харків Харьковская медицинская академия последипломного образования
Касьянова Анастасія Юріївна Україна, м. Київ кандидат медичних наук, медичний психолог Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України» cardiodeti24@gmail.com
Каурова Г.І. Україна, м. Чернігів
Кидонь Павло Володимирович Україна, м. Полтава здобувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» kidonpasha@mail.ru
Кириллова Л.Г. Україна, м. Луганськ д-р мед. наук, руководитель отделения детской психоневрологии Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Кирилова Олена Олександрівна Україна, м. Харків кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділення психології розвитку Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» kirillovalena0908@gmail.com
Кирилюк С. Україна, м. Львів асистент каф. психіатрії та психотерапії ФПДО Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кириченко А. Г. Україна, м. Дніпропетровськ
Кись А.В. Україна, м. Харків
Кізюріна Юлія Віталіївна Україна, Харків студентка 6-го курсу медичного факультету Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна juliibox@gmail.com
Кіосєва Олена Вікторівна Україна, м. Київ кандидат медичних наук, докторант Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України kiohelen@mail.ru
Кіреєв Ігор Володимирович Україна, м. Харків доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакотерапії Національний фармацевтичний університет farmacoter@nuph.edu.ua
Климович Л.Ф. Україна, м. Харків
Клімова О. М. Україна, м. Харків Харківська медична академія післядипломної освіти
Клюєва І.Б. Україна, м. Донецьк
Книш Н. В. Україна, м. Суми Міська клінічна лікарня № 5 (м. Суми), Харківська медична академія післядипломної освіти
Кобеляцький Юрій Юрійович Україна, м. Дніпропетровськ доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» kobeliatsky@ukr.net
Кобец О.М. Україна, м. Донецьк
Кобзиста Н.А. Україна, м. Полтава
Кобись Тетяна Олександрівна Україна, м. Київ канд. мед. наук, керівник центру Київський міський центр розсіяного склерозу tkobus@ukr.net
Коваленко Дмитро Павлович Україна, м. Харків лікар-невропатолог КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 7» kov_dp@mail.ru
Коваленко Марія Вікторівна Україна, м. Вінниця асистент кафедри медичної психології та психіатрії Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова maria_kovalenko@yahoo.com
Коваленко О. Є. Україна, м. Київ д-р мед. наук, проф. каф. неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика
Ковальова Карина Ігорівна, Україна, м. Харків здобувач кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) krisa83@bk.ru