ГоловнаНаші автори

Нашi автори

Автор Адреса Посада Місце роботи E-mail
Дамманн Герхард Швейцарія, м. Мюнстерлінген доктор медицини, доктор психології, професор Психіатрична лікарня Мюнстерлінгена, Академічна навчальна лікарня, Психіатрична служба кантону Тюргау gerhard.dammann@stgag.ch
Данилевская Наталья Владимировна Україна, м. Запоріжжя ассистент кафедры психиатрии, психотерапии, общей и медицинской психологии, наркологии и сексологии Запорожский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Украины legennant@rambler.ru
Даниленко Тамара Петрівна Україна, м. Харків кандидат психологічних наук, доцент кафедра сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації ХМАПО МОЗ України
Даниленко Ю. М. Україна, м. Львів Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дарій Володимир Іванович Україна, м. Запоріжжя професор кафедри нервових хвороб Запорізький державний медичний університет fpo@zsmu.zp.ua
Даценко І. Б. Україна, м. Харків д-р мед. наук, проф. каф. невропатологии и детской неврологии Харьковская медицинская академия последипломного образования
Дашиева Баирма Антоновна г. Томск, Россия кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения пограничных состояний Федерального государственного бюджетного учрежде- ния «Научно-исследовательский институт психического здоровья» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук bairma2009@mail.ru
Девіняк Олег Теодозійович Україна, м. Ужгород кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри фармацевтичних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський національний університет» o.devinyak@gmail.com
Дельва Д. Ю. Україна, м. Івано- Франківськ Івано-Франківський національний медичний університет
Дельва І. І. Україна, м. Полтава ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Дельва М. Ю. Україна, м. Полтава ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Демченко Аліна Вікторівна Україна, м. Запоріжжя кандидат медичних наук, заступник директора Університетської клініки, асистент кафедри сімейної медицини, терапії і кардіології Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету alina.dem@mail.ru
Демченко В.А. Україна, м. Київ Міська психоневрологічна лікарня № 2
Демченко М. І. Україна, м. Вінниця Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Денеко М. О. Україна, м. Полтава Полтавська обласна психоневрологічна лікарня ім. О. Ф. Мальцева
Денисенко Михайло Михайлович Україна, м. Харків ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Деревецька Вікторія Генадіївна Україна, м. Харків к.м.н., старший науковий співробітник відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Дерюгіна Таміла Петрівна Україна, м. Харків провідний юрисконсульт ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології" inpn@ukr.net
Джанелідзе Т.Т. Україна, м. Харків
Дзевицька К. О.
Дзеружинська Наталія Олександрівна Україна, м. Київ доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психіатрії та наркології Національний медичний університет імені О. О. Богомольця dzeruzhinskaya@mail.ru
Дзіковський С. В. Україна, м. Хмельницький
Дзюба Олександр Миколайович Україна, м. Київ доктор медичних наук, професор кафедри неврології Національний медичний університет імені О. О. Богомольця dziubaan@ukr.net
Дзяк Л. А. Україна, м. Дніпропетровськ д-р мед. наук, проф., Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат Государственной премии Украины, зав. каф. нервных болезней и нейрохирургии Днепропетровская государственная медицинская академия
Димшиц С.М. м. Сімферополь, АР Крим
Дідкова Юлія Петрівна Україна, м. Київ невролог Дорожня клінічна лікарня № 2 yula-nevro@yandex.ru
Діхтяр В.О. Україна, м. Бердянськ КУ «Бердянський психоневрологічний диспансер»
Добростомат У.Н. Україна, м. Харків
Долішня Н. Україна, м. Львів
Домрес Наталія Вадимівна Україна, м. Київ лікар-невропатолог від- ділення демієлінізуючих захворювань нервової системи Київська міська клінічна лікарня № 4 nata003@ukr.net
Доценко Н.Я. Україна, м. Запоріжжя
Дроговоз Светлана Мефодиевна Україна, м. Харків доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии Національний фармацевтичний університет farmacol@nuph.edu.ua
Дроздова І.В. м. Ялта, АР Крим Кримська республіканська установа «НДI фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. I. М. Сєченова»
Друзь Олег Васильович Україна, м. Київ доктор медичних наук, начальник клініки психіатрії - Головний психіатр Міністерства оборони України Головний військово-медичний клінічний центр Головний психіатр Міністерства оборони України docod@bigmir.net
Дрюченко Майя Олександрівна Україна, м. Ужгород асистент кафедри сімейної медицини Факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України
Дубенко Андрій Євгенович Україна, м. Харків д.м.н., провідний науковий співробітник ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"
Дубенко Євген Григорович Україна, м. Харків Харківський національний медичний університет
Дубенко Ольга Євгенівна Україна, м. Харків д-р мед. наук, проф Харківська медична академія післядипломної освіти
Дубінська Ю.В. Україна, м. Київ
Дубовик Костянтин Володимирович Україна, м. Київ аспірант відділу психічних розладів дітей та підлітків Державна установа «Науково- дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України» k.v.dubovyk@gmail.com
Дубровська Є. В. Україна, м. Київ
Дуве Христина Володимірівна Україна, м. Тернопіль асистент кафедри неврології Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» duve.khrystyna@gmail.com
Дудек Д. Краків, Польща
Дукельський Олександр Олександрович Україна, м. Дніпро кандидат медицинских наук, главный врач Медицинского центра; ассистент кафедры психиатрии факультета Дніпропетровська державна медична академія daleks@ukr.net
Духовський Олександр Ерікович Україна, м. Харків завідувач дитячого нейрохірургічного відділення Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А. І. Мещанінова
Дьолог М.В. Україна, м. Харків
Дьоміна Є.В. Україна, м. Харків лікар-сурдолог отоларингологічного відділення КУ «ОКБ — ЦЕМП та МК» Харківський національний медичний університет
Дьяченко Лілія Іванівна Україна, м. Харків кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології" omo.inpn@mail.ru
Дячук А.М. Україна, м. Дніпропетровськ