ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 2 (103)Саморуйнівна поведінка у пацієнтів з психотичними розладами шизофренічного спектра
Назва статтi Саморуйнівна поведінка у пацієнтів з психотичними розладами шизофренічного спектра
Автори Пилягіна Галина Яківна
Башинський Олександр Олександрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 2 (103) Сторінки 36-41
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:159.923:616.890-008.47 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-7

 В цьому дослідженні було вивчено особливості патоґенезу саморуйнівної поведінки (СрПв) і реалізації самоушкоджень (СуД) у пацієнтів з психотичними розладами шизофренічного спектра (ПсР ШфС). Було обстежено 77 пацієнтів з діагнозами шизофренія, шизоафективний розлад та гострий поліморфний психотичний розлад. За диференціальними ознаками патоґенезу СрПв пацієнти були поділені на дві групи: перша група — хворі з ПсР ШфС, у яких прояви СрПв були протягом всього процесу захворювання та розвивалися як коморбідний психопатологічно-поведінковий розлад (Гр1 ПостСрПв), друга група — хворі, в яких прояви СрПв формувалися за механізмом вторинного поведінкового розладу та виникали лише на висоті загострення психопатологічної симптоматики з наявністю імперативних псевдогалюцинацій (Гр2 ІмпСуД). За результатами дослідження було виявлено суттєве переважання пацієнтів з шизофренією та з галюцинаторно-параноїдним синдромом в обох групах досліджених. Вірогідно частіше хворі на шизофренію здійснювали імпульсивні СуД під впливом імперативних псевдогалюцинацій. Було виявлено вірогідні відмінності в мотиваційних установках серед обстежених пацієнтів. В Гр1 ПостСрПв основними мотиваційними установками були психологічні проблеми, пов’язані з наявністю хвороби, соціальними негараздами та міжособистісними проблемами, тоді як в Гр2 ІмпСуД основною причиною реалізації СуД був вплив імперативних псевдогалюцинацій з «наказом» на здійснення такого аутодеструктивного вчинку. За результатами тестування (шкала імпульсивності Р. Плучика) був виявлений набагато вищий рівень імпульсивності в Гр1 ПостСрПв. Проведене дослідження підтвердило наявність принципово різних шляхів формування і динаміки СрПв і скоєння СуД пацієнтами з ПсР ШфС, що треба брати до уваги в процесі їх лікування та реабілітації.
Ключовi слова саморуйнівна поведінка, самоушкоджувальні дії, психотичні розлади шизофренічного спектра
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Информационный бюллетень ВООЗ за 2019 год Психическое здоровье (2019). URL: http://www.euro.who.int/ ru/media-centre/sections/fact-sheets/2019/fact-sheet-mentalhealth-2019.
2. Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention / Wasserman D., Wasserman C. (eds.). Oxford University Press, Oxford, 2009: 620 p.
3. Beary M., Hodgson R., Wildgust H. J.: A critical review of major mortality risk factors for all-cause mortality in first-episode schizophrenia: clinical and research implications // J Psychopharmacol. 2012; 26 (5 Suppl): 52—61. DOI: 10.1177/0269881112440512.
4. Self-injurious behavior / Huisman S., Mulder P., Kuijk J. [et al.] // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2018; 84: 483—491. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2017.02.027.
5. Jakhar K., Beniwal R. P., Bhatia T., Deshpande S. N. Selfharm and suicide attempts in Schizophrenia // Asian Journal of Psychiatry. 2017; 30: 102—106. DOI: 10.1016/j.ajp.2017.08.012.
6. Clinical characteristics in schizophrenia patients with or without suicide attempts and non-suicidal self-harm — A cross-sectional study / Mork E., Mehlum L., Barrett E. [et al.] // BMC Psychiatry. 2013; 13: 255. DOI: 10.1186/1471-244X-13-255.
7. Плотников А. Г., Костерев К. В. Самоповреждения параноидного генеза (клиническая иллюстрация) // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. Киев; Харьков, 2010. Т. 5. URL: http://www. psychiatry.ua/books/actual/paper001.htm.
8. Tsirigotis K. Indirect Self-Destructiveness and Emotional Intelligence // Psychiatric Quarterly. 2016; 87 (2): 253—263. DOI: 10.1007/s11126-015-9387-x.
9. Пилягіна Г. Я. Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та клініко-типологичні аспекти діагностики і лікування : дис. … д-ра мед. наук: 14.01.16. — Психіатрія. К., 2004. 436 с. 10. Kay S. R., Fiszbein A., Opler L. A. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia // Schizophr Bull. 1987; 13: 261—276. DOI: 10.1093/schbul/13.2.261.
11. Emotion: Theory, research, and experience. Vol. 4. The measurement of emotions / Plutchik R., & Kellerman H. (Eds.). Academic Press, 1989. 315 p