ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 2 (103)Формування акцентуацій характеру особистості в сучасних умовах підвищеного електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону
Назва статтi Формування акцентуацій характеру особистості в сучасних умовах підвищеного електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону
Автори Сергєєва Любов Анатоліївна
Вальченко Олександр Іванович
Сергєєва Вікторія Сергіївна
Глєбова Олена Іванівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 2 (103) Сторінки 42-46
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-05: 614.875 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-8

 Психологічне дослідження проводили за методикою Шмішека на 204 добровольцях — студентах 1 курсу Державного університету телекомунікацій, які за станом здоров’я належали до 1—2-ї групи здоров’я. Вивчали кількість акцентуацій характеру особистості залежно від часу експозиції електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону (ЕМВ РЧ-діапазону) від комп’ютерів або мобільних телефонів (смартфонів та інших гаджетів). Було показано статистично вірогідне збільшення на 45 % осіб з кількістю акцентуацій характеру від 3-х до 6-и, при часі експозиції від 9 до 15 років ЕМВ РЧ-діапазону від мобільних телефонів і смартфонів. Водночас кількість осіб, які мали до 2-х проявів акцентуацій характеру — превалювала в групі студентів з меншою експозицією ЕМВ РЧ-діапазону від мобільних телефонів і смартфонів протягом 5—8 років. Також, за допомогою анкетування і функціонального обстеження студентів, під час виконання ортостатичних проб був виявлений позитивний кореляційний зв’язок між формуванням ваготонічних реакцій серцево-судинної системи і часом експозиції ЕМВ РЧ-діапазону у роках. Визначено превалювання радіохвиль від мобільних телефонів у формуванні збільшення функціонування парасимпатичної нервової системи в обстеженій групі молоді (при rxy = +0,962). Можливо, така кореляція має ще й патогенетичне значення: при локальній формі та тривалій дії ЕМВ РЧ-діапазону від мобільних телефонів можуть не тільки стимулювати блукаючі ядра довгастого мозку або підвищувати проникність гематоенцефалічного бар’єра, ще й змінювати психічні процеси.
Ключовi слова електромагнітні хвилі радіочастотного діапазону, вегетативні розлади, акцентуації характеру
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Хобзей М. К., Волошин П. В., Марута Н. О. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення // Український вісник психоневрології. 2010. Т 18, вип. 3 (64). С. 10—13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2010_18_3_3.
2. Цымбаленко С. Б. Общение и коммуникация. Философскопсихологический этюд // Мир психологии. 2011. № 4. С. 62—75.
3. Кашкина Н. В., Власова Е. М., Шевчук В. В. Роль психологического обследования работающих за компьютером // Современные наукоемкие технологии. 2010. № 8. С. 79—80. URL: https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25287.
4. Профессиональные болезни : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. Ф. Измеров, В. Г. Артамонова, Р. Ф. Афанасьева [и др.] ; под ред. Н. Ф. Измерова. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 464 с.
5. Григорьев Ю. Г. Сравнительные оценки опасности ионизирующих и неионизирующих электромагнитных излучений // Радиационная биология. Радиоэкология. 2012. Т. 52, № 2. С. 215. URL: http://naukarus.com/sravnitelnye-otsenki-opasnosti-ioniziruyuschih-i-neioniziruyuschih-elektromagnit....
6. Apoptotic Effect of 1800 MHz Electromagnetic Radiation on NIH/3T3 cells / Dan-Yang Li, Jing-Dong Song, Zhao-Yuan [et al.] // International Journal of Enviromental Research and Public Health. 2020. 17. 819. DOI: 10.3390/ijerph17030819.
7. Possible Effects of Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure on Central Nerve System / Ju Hwan Kim, Jin-Koo Lee, Hyung-Gun Kim [et al.] // J. Biomolecules. Therapeutics. 2019. 27(3). C. 265—275. DOI:10.4062/biomolther.2018.152.
8. Скрипкина Г. И. Анализ изменений физико-химических параметров ротовой жидкости кариесрезистентных детей с использованием современных методов статистической обработки результатов исследований // Институт стоматологии. 2012. Т. 1, № 54. С. 124—125. URL: http://www.fesmu.ru/elib/ Article.aspx?id=258808.
9. Власова Е. М., Шевчук В. В., Кашкина Н. В. Производственный стресс при работе за компьютером // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010. № 8. С. 85—86. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=752.
10. Мандра Ю. В., Вотяков С. Л., Ронь Г. И., Киселева Д. В. Современные представления о механизме развития ранней стадии повышенной стираемости зубов // Проблемы стоматологии. 2011. № 2. С. 3—4. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/sovremennye-predstavleniya-o-mehanizme-razvitiyaranney-stadii-povyshennoy-stiraemosti-zubov.
11. Субъективные симптомы у молодых пользователей мобильными телефонами в Украине / Якименко И. Л., Мор А. А., Цыбулин А. С. [и др.] // Довкілля та здоров’я. 2015. №2. С. 40— 43. URL: http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/env/73-0040.pdf.
12. Szyjkowska A., Gadzicka E., Szymczak W. & Bortkiewicz A. The risk of subjective symptoms in mobile phone users in Poland — an epidemiological study // International journal of occupational medicine and environmental health. 2014. N 27(2). P. 293—303. URL: https://link.springer.com/article/10.2478/s13382-014-0260-1.
13. Якименко І. Л., Сидорик Є. П., Цибулін О. С., Чехун В. Ф. Потенційні ризики мікрохвильового випромінювання мобільних телефонів для здоров’я молоді // Environment & Health. 2011. №1. С. 48—51. URL: http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/ env/56-0048.pdf.