ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок стану пацієнтів з первинними депресивними розладами з метою обґрунтування терапевтичної тактики
Назва статтi Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок стану пацієнтів з первинними депресивними розладами з метою обґрунтування терапевтичної тактики
Автори Федченко Вікторія Юріївна
З рубрики МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 55-60
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-008.64:615.07-8 Індекс ББК -
Анотацiя В статті наведені результати клініко-психопатологічного дослідження, що свідчать про певну розбіжність між об’єктивною оцінкою «важкості» депресивного епізоду та суб’єктивною оцінкою пацієнтами свого стану і можуть бути використані як мішені психотерапевтичного впливу. Обґрунтовано ефективність використання когнітивно-поведінкової терапії як провідного методу психотерапії у цієї категорії пацієнтів, що дозволяє змінити уявлення хворого про себе та свої можливості на більш позитивні, підвищити соціальну адаптацію хворих, поліпшити взаємовідносини з оточуючими, знизити самозвинувачення.
Ключовi слова первинні депресивні розлади, суб’єктивна оцінка важкості депресії, когнітивно-поведінкова психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. А., Венгер Е. П. Клинико-психопатологические особенности депрессивных расстройств у эмигрантов и реэмигрантов // Norwegian Journal of development of the International Science. 2017. № 12. P. 59—64.
2. Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STARD report / A. J. Rush, M. H. Trivedi, S. R. Wisniewski [et al.] // Am. J. Psychiatry. 2006. Vol. 163. P. 1905—1917.
3. Richardson K., Barkham M. Recovery from depression: a systematic review of perceptions and associated factors // J Ment Health. 2017. Sep 6. P. 1—13.
4. Марута Н. О., Жупанова Д. О. Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діаг ностика і корекція) // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 1 (86). С. 5—11.
5. Пуговкина О. Д. Mindfulness-based cognitive therapy: когнитивная психотерапия, основанная на осознанности в лечении хронической депрессии // Современная терапия психических расстройств. 2014. Т. 2. С. 26—32.
6. Risk factors for treatment resistance in unipolar depression: A systematic review / D. Bennabi, B. Aouizerate, W. El-Hage [et al.] // J. Affect. Disord. 2015. Vol. 171. P. 137—141.
7. Identifying Depressive Subtypes in a Large Cohort Study: Results from the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA) / Lamers F., de Jonge P., Nolen W. A. [et al.] // J Clin Psychiatry. 2010. Vol. 71 (12). P. 1582—1589.
8. Марута Н. А., Явдак И. А., Череднякова Е. С. Оценка нейротрофической терапии депрессии // Міжнародний неврологічний журнал. 2017. № 3 (89). С. 29—38.
9. Conradi H. J., Ormel J., de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study // Psychol Med. 2011. Vol. 41. P. 1165—1174.
10. Richelson E. Multi-modality: a new approach for the treatment of major depressive disorder // Int. J. Neuropsychopharmacol. 2013. Vol. 16, No. 6. P. 1433—1442.
11. Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях // М.: Медицинское информационное агентство, 2003. 209 с. 12. Busner, J., Targum S. D. The clinical global impressions scale: applying a research tool in clinical practice // Psychiatry (Edgmont). 2007. Vol. 4 (7). P. 28—37.