ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)ЕЕГ-показники у дітей, які страждають на фебрильні судоми, в залежності від варіантів їх перебігу
Назва статтi ЕЕГ-показники у дітей, які страждають на фебрильні судоми, в залежності від варіантів їх перебігу
Автори Танцура Людмила Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 21-24
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-009.12-053.2-073.97 Індекс ББК -
Анотацiя ЕЕГ-дослідження в динаміці, кожні 6 місяців, проводилися 175 дітям (хлопчики — 100; дівчатка — 75) віком від 1 до 5 років (середній вік 3,3 роки). На протязі цього часу у 35 дітей (20 %) фебрильні судоми трансформувалися в епі- лептичні напади (підгрупа А) і у 140 дітей щезли (підгрупа Б). Описано 2 варіанти доброякісного та 5 варіантів зло- якісного перебігу фебрильних судом. Кожен з варіантів має свої клінічні особливості та специфічні зміни ЕЕГ. Результати вивчення електрогенезу у дітей з фебрильними судомами в динаміці дозволяють прогнозувати трансформацію фебрильних судом в типові епілептичні напади, своєчасно переривати процеси епілептогенезу.
Ключовi слова діти, фебрильні судоми, епілепсії, ЕЕГ, варіанти перебігу
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Евтушенко, С. К. Клиническая электроэнцефалография у детей : Руководство для врачей / С. К. Евтушенко, А. А. Омельяненко. — Донецк: Донеччина, 2005. — 860 с.
2. Cavazzuti, G. B. Longitudinal study of epileptiform EEG patterns in normal children / Cavazzuti G. B., Cappella L., Nalin A. // Epilepsia. — 1980; 21: 1: 43—55.
3. Niedermeyer, E. Abnormal EEG-patterns: Epileptic and paroxysmal In: Niedermeyer E., Lopes da Silva F. Electroencephalography: Basic principles, clinical applications and related fields. — Williams и Wilkins, 1999. — P. 235—260.
4. Шанько, Г. Г. Фебрильные припадки как первоначальные проявления эпилепсии у детей / Г. Г. Шанько, Е. Е. Шарко // Меди- цин ская панорама. — 2006. — № 6. — С. 30—32.