ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Взаємозв'язок чинників ризику з основним маркером запалення високочутливим С-реактивним протеїном у хворих на ішемічний інсульт
Назва статтi Взаємозв'язок чинників ризику з основним маркером запалення високочутливим С-реактивним протеїном у хворих на ішемічний інсульт
Автори Овсянникова Н.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 34-38
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1:616.133.33-004.6-005.6 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчався взаємозв'язок чинників ризику ішемічного інсульту і маркера запалення високочутливого С-реактивного протеїну (вчСРП). Було обстежено 98 хворих з інсультом і 22 людини без клінічних проявів атеросклерозу у віці від 49 до 80 років (середній вік — 65,95 ± 7,48). Було виявлено взаємозв'язок вчСРП з основними чинниками ризику ішемічного інсульту. Також виявлений взаємозв'язок вчСРП з сумарною кількістю чинників ризику в одного хворого. Зроблена оцінка важливості вчСРП для первинної та вторинної профілактики мозкового інсульту.
Ключовi слова ішемічний інсульт, високочутливий С-реактивний протеїн, атеросклероз, чинники ризику, запа- лення.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Структура факторів ризику мозкового інсульту в деяких регіонах України за даними регістру інсульту / [Т. С. Міщенко, Л. А. Лапшина, І. В. Реміняк та ін.] // Український вісник психо- неврології. — 2007. — Т. 15 (50), додаток. — 2007. — С. 87.
2. Аронов, Д. М. Каскад терапевтических эффектов статинов / Д. М. Аронов // Кардиология. — 2004. — № 10. — С. 85 — 94.
3. Системное воспаление у пациентов с ишемической болезнью сердца: взаимосвязь с клиническим течением и наличием факторов риска / [Лутай М. И., Голикова И. П., Деяк С. И., Слободский В. А.] // Український медичний часопис. — 2006. — № 2 (52). — III—IV. — С. 80—83.
4. Насонов, Е. Л. С-реактивный белок — маркер воспаления при атеросклерозе (новые данные) / Е. Л. Насонов, Е. В. Панюкова, Е. Н. Александрова // Кардиология. — 2002. — № 7. — С. 53—62. 5. Perttu, J. Inflammation and as Risk Factors for Ischemic Stroke / [Perttu J. Lindsberg, Armin J. Grau] // Atherosclerosis. — 2004. — Vol. 34. — P. 2518—2532.
6. Juan F. Arenillas. C-Reactive Proteine Further Ischemic Events in First-Ever Transient Ischemic Attack or Stroke Patients / [Juan F. Arenillas, Carlos A. Molina, Pilar Chacon] // Stroke. — 2003. — Vol. 34. — P. 2463—2470.
7. Gill, R. Human C-reactive protein increases cerebral infarct size middle cerebral artery occlusion in adult rats / Gill R., Kemp J. A., Sabin C. A. // J. Cereb Blood Flow Metab. — 2004, 24. — P. 1214—1218.
8. Chamorro, A. Role of inflammation in stroke and atherothrombosis / A. Chamorro // Cerebrovasc. Dis. — 2004. — P. 1413—2354.
9. Microalbuminuria and peripheral arterial disease are independent predictor of cardiovascular and all-cause mortality, especially among hypertensive subjects / [Jager A., Kostence P. J., Rune H. G. et al.] // Arterioscler. Thromb. Vasс. Biol. — 2003. — Vol. 19. — P. 61