ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Клінічні та патопсихологічні особливості хворих з невротичними та афективними розладами
Назва статтi Клінічні та патопсихологічні особливості хворих з невротичними та афективними розладами
Автори Яковцова Т.Є.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 78-80
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85:616.89-008.19 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено порівняльний аналіз клінічних і патопсихологічних проявів емоційних порушень в структурі невротичних та афективних порушень у 160 хворих. Визначені особливості цих порушень суттєво відмінні в виділених групах. Ці особливості повинні враховуватися в обґрунтуванні принципів формування диференційованої терапії.
Ключовi слова невротичні та афективні розлади, патопсихологічні прояви.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психіатрична допомога в Україні у 2001 році та перспективи її розвитку / [Гойда Н. Г., Жданова Н. П, Напреєнко О. К., Домбровська В. В.] // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 2 (31). — С. 9 — 12.
2. Каплан, Г. И. Клиническая психиатрия / Г. И. Каплан, Б. Дж. Сэ- док. В 2 т. Т. 2; пер. с англ. — М.: Медицина, 1994. — 528 с.: ил.
3. Кутько, І. І. Афективні розлади / Кутько І. І., Напреєнко О. К., Козидубова В. М. — В кн.: Психіатрія ; за ред. проф. О. К. Напреєнка. — К.: Здоров'я, 2001. — С. 353—372.
4. Маляров, С. А. Проблема выбора базовой терапии бипо- лярного расстройства I типа / Маляров С. А., Демченко В. А., Витеб ская Т. В. // Архив психиатрии. — Т. 9, № 1 (32). — 2003. — С. 31—38.
5. Марута, Н. А. Современные депрессивные расстройства / Н. А. Марута // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 4(29). — С. 79—82.
6. Марута, Н. А. Невротические депрессии (клиника, патогенез, диагностика и лечение): Монография / Н. А. Марута, В. В. Мороз. — Харьков: Арсис, 2002. — 144 с.
7. Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших ме- дицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации / [Михайлов Б. В., Табачников С. И., Витенко С. И, Чугунов В. В.]. — Харьков: Око, 2002. — 768 с.
8. Михайлов, Б. В. Современное состояние проблемы депрес- сивных расстройств / Б. В. Михайлов, Т. Е. Яковцова // Проблеми медичної науки та освіти. — № 2. — 2006. — С. 65—69.
9. Михайлов, Б. В. Проблема депрессий в общесоматической практике / Б. В. Михайлов // Международный медицинский жур- нал. — Т. 9, № 3. — 2003. — С. 22—27.
10. Мішиєв, В. Д. Сучасні депресивні розлади: Керівництво для лікарів / В. Д. Мішиєв. — Львів: Вид-во Мс. — 2004. — 208 с.
11. Подкорытов, В. С. Проблема депрессий в общесоматической практике / В. С. Подкорытов // Архів психіатрії. — Т. 9. — № 1(32). — 2003. — С. 69—71.
12. Подкорытов, В. С. Депрессии. Современная терапия: руководство для врачей. / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков: Торнадо, 2003. — 352 с.
13. Сайков, Д. В. Алкогольная депрессия: Монография / Д. В. Сайков, И. К. Сосин. — Харьков: Коллегиум, 2004. — 336 с.
14. Depression Guideline Panel. Clinical Practice Guideline № 5. Depression in Primary Care: vol 1. Detection and Diagnosis. Rockville. MD: US Dept of Health and Human Services; 1993. Agency for Health Care Policy and Research publication 93-0550.
15. Depression Guideline Panel. Clinical Practice Guideline № 5. Depression in Primary Care: vol 2. Treatment of Major Depression. Rockville. MD: US Dept of Health and Human Services; 1993. Agency for Health Care Policy and Research publication 93-0551.
16. Ustun TV, Sartorius N. Public Health aspects of anxiety and depressive disorders // Int. Clin. Psychopharmacol. — 1993; 8: 15—20.
17. World Health Report. 2001. WHO. — Geneva, 2001. — 178 p.