ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 3 (60)Проблема депресії осіб з обмеженими соціальними можливостями
Назва статтi Проблема депресії осіб з обмеженими соціальними можливостями
Автори Мороз С.М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 3 (60) Сторінки 51-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-08-039 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі розглядаються питання депресивних порушень у інвалідів з хронічною соматичною патологією. У всіх інвалідів з хронічною соматичною патологією було встановлено наявність депресивних порушень, які погіршують загальний стан хворого. За даними проведеного дослідження встановлено, що найбільш ефективним є впровадження комплексного підходу, що передбачає використання сомато- і психофармакотерапії.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Белова, А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии / А. Н. Белова. — М., 2004. — 408 с.
2. Бройтигам, В. Психосоматическая медицина. / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. фон Рад. — М., 1999 — С. 9—357.
3. Бурчинський, С. Г. Нові аспекти фармакотерапії психосоматичної патології / С. Г. Бурчинський // Ліки. — 2004. — № 56. — С. 28—32.
4. Дубницкая, Э. Б. Психосоматические соотношения при депрессиях у больных с соматическими заболеваниями / Э. Б. Дубницкая // Психиатр. и психофармакотер. — 2000. — Т. 2, № 2. — С. 40—49.
5. Парценяк, С. А. Интегративная патология и психосоматика в кардиологии / С. А. Парценяк : сб. тез. докл. Всероссийской науч. конф. «Кардиология — XXI век». — СПб., 2001. — С. 295—296.
6. Подкорытов, В. С. Пароксетин в терапии тревожных и депрес- сивных расстройств у соматических больных / В. С. Подкорытов, О. И. Серикова // Medicus Amicus. — 2006. — № 1. — С. 8—9.
7. Сергеев, И. И. Психофармакотерапия невротических расстройств / И. И. Сергеев // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2003. — Т. 5. — № 6. — С. 1—14.
8. Сердюк, А. И. Непсихотические нарушения психической сферы у больных хроническими соматическими заболеваниями и система их психотерапии : методические рекомендации / А. И. Сердюк, Б. В. Михайлов. — Харьков, 2000.
9. Смулевич, А. Б. Депрессии в общесоматической практике / А. Б. Смулевич. — М. : МИД, 2001. — 253 с.
10. Goddard, A. W., Mason G. F., Almai A. et al. // Archives Gen Psychiatry. — 2001; 58: 556.