ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Предиктори першого епізоду синдрому відміни алкоголю з делірієм
Назва статтi Предиктори першого епізоду синдрому відміни алкоголю з делірієм
Автори Гегешко В. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 56-59
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-02:547.262-037 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено порівняльне дослідження 120 осіб чоловічої статі віком 20—60 років, які перебували на стаціонарному протиалкогольному лікуванні, 60 чоловіків з першим епізодом синдрому відміни алкоголю з делірієм (пСВА з делірієм) та 60 — з неускладненим синдромом відміни алкоголю (СВА без делірію). Пацієнти з пСВА з делірієм достовірно відрізнялися від пацієнтів з СВА без делірію більш високою толерантністю, більшим періодом утримання від алкоголю та наявністю тривалого неспання перед госпіталізацією, давністю основних складових залежності не довше 10 років, значним тремором та почуттям нестабільності, астенічним соматотипом, обтяженою спадковістю, наявністю гепатиту С в анамнезі, самотністю, низькими доходами, відсутністю попередніх госпіталізацій та диспансерного спостереження.
Ключовi слова синдром відміни алкоголю, перший епізод, делірій, предиктори, схильність, резистентність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охо- рони здоров’я в Україні за 2006 рік : Збірник МОЗ. — К., 2007.
2. Сосин, И. К. О наркологической ситуации в Украине / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3(64). — С. 174.
3. Минко, А. И. Наркология. Новейший справочник / А. И. Минко, И. В. Линский. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 736 с.
4. Епідемії алкоголізму та нарко-, токсикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України : аналітично-статистичний довідник 1990—2008 рр. / [І. В. Лінський, О. І. Мінко, Л. І. Дьяченко та ін.] — Х.: Плеяда, 2009. — 168 с.
5. Ігнатов, М. Ю. Особливості клініки та лікування психічних розладів у хворих, які перенесли стан відміни алкоголю з делірієм / М. Ю. Ігнатов, Д. С. Лебедєв, М. П. Юрченко // Архів психіатрії. — 2005. — № 1(40). — С. 155—156.
6. Инвестиции в лечение наркомании: документ для обсуждения на уровне лиц, ответственных за разработку политики : Материалы ООН // Наркология. — 2005. — № 4. — С. 18—32.
7. Никкель, Б. Фармакотерапия алкогольного критического со- стояния / Б. Никкель // Pharmedicum. — 1996. — № 1. — С. 810.
8. Пятницкая, И. Н. Общая и частная наркология : Руководство для врачей / И. Н. Пятницкая. — М.: Медицина, 2008. — 640 с.
9. Классификация психических и поведенческих расстройств : Клинические описания и указания по диагностике. — Киев: Факт, 1999. — 272 с.
10. Stockwell, T. The measurement of alcohol dependence and impaired control in community samples [Text] / T. Stockwell, T. Sithavan, D. McGrath // Addiction. — 1994. — Vol. 89. — P. 167—174.
11. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — Киев: МОРИОН, 2000. — 320 с.
12. Гублер, Е. В. Вычислительные методы анализа и распозна- вания патологических процессов / Е. В. Гублер. — М.: Медицина, 1978. — 296 с.