ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Клінічна оцінка оптимізації лікування вегетативних порушень у студентів з використанням препарату «Ноофен»
Назва статтi Клінічна оцінка оптимізації лікування вегетативних порушень у студентів з використанням препарату «Ноофен»
Автори Коваленко О. Є.
Рощина Л. П.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 97-101
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.839-07-08:615.214 Індекс ББК -
Анотацiя З метою оптимізації лікування поширеної проблеми у студентів — вегетативних розладів — вивчали терапевтичну ефективність ноотропного препарату фармацевтичної компанії «OLFA» Ноофен. Були досліджені особливості вегетативних дисфункцій у студентів, об’єктивізовані за допомогою клінічних шкал А. М. Вейна, проведений порівняльний аналіз результатів традиційного лікування і терапії із застосуванням препарату Ноофен. В результаті було доведено, що використання Ноофену у хворих із синдромом вегетативної дистонії має вегетостабілізуючий ефект поряд з відсутністю побічних негативних ефектів, що істотно розширює межі застосування і обґрунтовує доціьність включення Ноофену в терапію вегетативних порушень у молоді.
Ключовi слова Вегетативні дисфункції, ВСД, студенти, Ноофен
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Морозова О. Г. Вегетативные дисфункции в обще- соматической практике // Здоров’я України. — № 3. — 2008. — С. 51—52.
2. Анализ заболеваемости детей школьного возраста / [Беседин A. A., Безроднова С. М., Прокопенко Л. М., Заводнова О. С.] // Вопросы современной педиатрии. — 2005. — Т. 4, прил. № 1. — С. 47.
3. Эфендиева Гюльбаджи Тельмановна. Синдром вегетососу- дистой дистонии у подростков : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.09 «Педиатрия» / Г. Т. Эфендиева. — Ставрополь, 2006. — 137 с.: ил.
4. Кузьмінова, Н. В. Вегетативні розлади у пацієнтів із гіпер- тонічною хворобою: діагностика та медикаментозна корекція / Н. В. Кузьмінова, В. К. Сєркова // Укр. мед. часопис. — 2009. — № 2 (70). — III/IV. — С. 37—42.
5. Опыт применения «Ноофена» в лечении больных нейро- циркуляторной дистонией / [Монастырский Ю. И., Серкова В. К., Кузьминова Н. В., Домбровская Ю. В.] // Укр. терапевт. жур- нал. — 2007. — № 4. — С. 83—87.
6. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика : руководство для врачей // под. ред. А. М. Вейна. — М.: Медицинское информационное агенство, 2003. — 752 с.
7. Соловьева, А. Д. Методы исследования вегетативной нерв- ной системы / А. Д. Соловьева, А. Б. Данилов. В кн. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика : руководство для врачей / под ред. В.Л. Голубева. — М.: Медицинское ин- формационное агенство, 2010. — С. 48—107.
8. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико- биологических исследованиях с использованием Excel / Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Морион, 2001. — 408 с.