ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Динаміка антиоксидантного статусу й ефективність лікування при активному розсіяному склерозі
Назва статтi Динаміка антиоксидантного статусу й ефективність лікування при активному розсіяному склерозі
Автори Сорокін Ю.М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 34-37
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 612.12:616.832-004.2 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 74 хворих на розсіяний склероз (53 жінки та 21 чоловік; середній вік — 36,1 ± 11,3 років; 4,9 ± 1,9 бала за шкалою інвалідизації EDSS) з метою вивчити залежність зміни деяких параметрів антиоксидантного статусу й ефективності лікування розсіяного склерозу від динаміки розгортання клінічної картини. Визначали активність каталази й перекісний гемоліз еритроцитів, вміст сечової кислоти й церулоплазміну сироватки крові, а також малонового діальдегіду еритроцитів. У фазі наростання неврологічного дефіциту позитивний ефект лікування пов’язаний зі зниженням підвищеного рівня сечової кислоти та з підвищенням зниженого рівня малонового діальдегіду, у фазі стабілізації на висоті загострення — із протилежною їхньою зміною. Зворотний вектор їхніх змін є маркером неефективності лікування. Ефективність лікування пов’язана також зі зниженням рівнів церулоплазміну й перекісного гемолізу еритроцитів і зі збереженням підвищеної активності каталази.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Барабой В. А., Сутковой Д. А. Окислительно-восстановительный гомеостаз в норме и патологии. Ч. I. — Киев: Чернобыльинтеринформ, 1997. —202 с.
2. Бархатова В. П., Завалишин И. А., Хайдаров Б. Т. и др. Биохимические механизмы нарушения нейроиммунного взаимодействия при рассеянном склерозе // Журнал неврол. и пси- хиатр. — 2000. — № 11. — С. 42—46.
3. Виничук С. М. Спорные и нерешенные вопросы патогенеза рассеянного склероза // Журнал практичного лікаря — 2003. — № 1. — С. 50—53.
4. Гусев Е. И., Демина Т. Л., Бойко А. Н. Рассеянный склероз. — М.: Нефть и газ, 1997. — 478 с.
5. Гусев Е. И., Бойко А. Н. Рассеянный склероз: от изучения иммунопатогенеза к новым методам лечения. — М.: Губернская медицина, 2001. — 128 с.
6. Сорокин Ю. Н. Характеристика антиоксидантной системы в динамике развертывания клинической картины рассеянного склероза // Международный неврол. журнал — 2006. — № 4. — С. 83—86.
7. Halfer D. A. Multiple sclerosis // J. Clin. Invest. — 2004. — V. 113. — Р. 788—794.
8. Poser С. М. Multiple sclerosis. Observation and reflection// J. Neurol. Sci. — 1992. — V. 107. — Р. 127—140.